Boj proti komárom prenášajúcim vírus Zika

24. 02. 2016

Proti vírusu Zika, ktorý sa vyskytol už vo viac ako tridsiatke krajín, plánuje Svetová zdravotnícka organizácia nasadiť netradičné zbrane. Cieľom je vyhubiť populáciu komárov druhu Aedes aegypti, ktoré vírus Zika prenášajú. Viac virológ Fedor Čiapor v rozhovore pre Rozhlasovú stanicu Slovensko.

logo Rozhlasová stanica Slovensko(23. 02. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/3; Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Proti vírusu Zika, ktorý sa vyskytol už vo viac ako tridsiatke krajín, plánuje Svetová zdravotnícka organizácia nasadiť netradičné zbrane. Prvou z nich by malo byť ožiarenie miliónov komárích samcov, ktorí tak stratia plodnosť. Druhý spôsob je genetická modifikácia, ktorá spôsobí, že potomstvo zomrie skôr, než dosiahne reprodukčnú schopnosť. No a tretí spôsob je využitie parazitickej baktérie volbachia, ktorá neublíži človeku, ale u samčieho komára zamedzí vyliahnutiu vajíčok. Cieľom je vyhubiť populáciu komárov druhu Aedes aegypti, ktoré vírus Zika prenášajú. Na telefónnej linke máme ďalšieho hosťa našej relácie, virológa Fedora Čiampora. Dobrý večer."

Fedor Čiampor, virológ (telefonát): „Dobrý večer prajem."

Michal Katuška: „Spomenuli sme tri metódy boja proti komárom prenášajúcim vírus Zika. Sú to odskúšané spôsoby. Bude to fungovať, podľa vás?"

Fedor Čiampor: „Ja si myslím, že sú to veľmi komplikované spôsoby. Ožarovanie a likvidácia napríklad muchy tse‑tse, ktorá spôsobuje spavú nemoc, je už rozbehnutá. Nakoniec aj v Slovenskej akadémii vied sa na tom pracuje. Je to nesmierne komplikované. Pripraviť, vypestovať, vychovať alebo získať veľké množstvo jedincov, ktorí sú ožiarení, a potom vypustení do prostredia v takej krajine, ako je Brazília, kde je nesmierne veľké množstvo liahnisk komárov, myslím si, že to bude absolútne neúčinné. Podobne aj tie ďalšie spôsoby, ktoré ste spomínali, tak ani jeden z nich, si myslím, že nemá veľkú nádej na úspech."

Michal Katuška: „No, na Kube bolo do boja proti komárom – ako jeden z príkladov teda uvádzam –nasadených deväťtisíc vojakov, ktorí vykonávajú takzvanú fumigáciu – celoplošnú dezinsekciu príbytkov a úradov pomocou jedovatých plynov. Rovnako v Brazílii sa snažia zlikvidovať miesta, kde sa liahnu komárie larvy. Môže toto byť efektívny spôsob?"

Fedor Čiampor: „Tak pokiaľ je to krajina, ktorá nie je veľmi silne orientovaná na ochranu životného prostredia, čo si myslím, že v Kube nie je až tak dôležité, tak tam to môže byť úspešné. Ak nasadia obrovské množstvo vojska, ktoré bude veľmi jedovatými plynmi likvidovať komáre, tak sa im môže podariť tie hlavné liahniská komárov zlikvidovať. Ale stopercentný úspech určite nedosiahnu ani tým, pretože tie liahniská môžu byť malé, môžu byť na rôznych miestach, môžu byť v takých prírodných lokalitách, kde sa tie plyny nedostanú."

Michal Katuška: „Áno. Pán Čiampor, čiže do tretice sa mi žiada sa vás opýtať, čiže je nejaký iný spôsob, ktorý by ste vy navrhli?"

Fedor Čiampor: „Ja si myslím, že jediný spôsob, ktorý by mohol byť účinný, je pripraviť veľmi dobrú a kvalitnú očkovaciu látku, ako je proti podobnému vírusu dengue. A príprava tejto očkovacej látky a jej odskúšanie síce trvá o niečo dlhšie, ako začať vydymovať plynom niečo, ale myslím si, že to je jediný spôsob, ktorý by mohol byť plošne účinný."

Michal Katuška: „Rozumiem. Vy nie ste zoológ, ale virológ, ale predsa len sa vás opýtam – podstatné obmedzenie alebo vyhubenie väčšiny komárej populácie je dosť radikálny zásah do prírody. Nie je namieste obava, že sa to nemusí dobre skončiť? Teda že môžu vzniknúť nové genetické modifikácie komárov, alebo budú miliardy komárov chýbať v potravinovom reťazci, čo môže mať teda dominový efekt?"

Fedor Čiampor: „Tak určite aj toto tu hrozí, pretože každý zásah do prírody a do takýchto populácií nie je celkom dopredu jasný. Veľmi ťažko odhadnúť, čo sa udeje. Ale tie ožarovania alebo vypúšťania komárov neplodných môže priniesť aj množstvo samcov, ktorí budú síce plodní, ale vadní a môže to priniesť do populácie určité zmeny, ktoré ťažko predpokladať."

Michal Katuška: „Pán Čiampor, vírus Zika sa považoval za nebezpečný pre tehotné ženy, zatiaľ to ale nie je úplne preukázané, pretože poškodzuje ľudský plod a už tisícky detí sa narodili s takzvanou mikrocefáliou. U ostatných ľudí malo mať ochorenie mierny priebeh a po pár dňoch zmiznúť. V posledných dňoch sa už ale píše, že okrem vírusu Zika tieto komáre prenášajú aj horúčku dengue, vírus chikungunya a žltú zimnicu a sú už spájané aj so vzácnym Guillain‑Barré syndrómom prejavujúcim sa obrnou svalstva. Je to teda planý poplach, alebo ide už o vedecky overené informácie?" „"Tieto informácie sú overené. Tieto komáre skutočne prenášajú ochorenie dengue. Je pravda, že vírus Zika je známy od roku 1947, objavený niekedy v Ugande u opíc. Nikdy nespôsoboval ťažké ochorenia. Podobný vírus bol izolovaný aj na Slovensku, volá sa vírus západného Nílu, ktorý nikdy u nás žiadne ochorenie nespôsobil a prenášajú ho komáre Anopheles. Takže tu je jedno z možných vysvetlení toho, že vírus Zika, ktorý pôvodne nespôsoboval ťažké ochorenia, mohol zmeniť svoje vlastnosti, nadobudol neurovirulentné vlastnosti a začal sa rozmnožovať v nervovom tkanive. A to je výsledok tých zmien, ktoré dochádzajú u plodu u mladých tehotných žien."

Michal Katuška: „Takže ste vysvetlili aj prečo, čo spôsobilo vlastne tie zmeny, keďže tento druh komára tu vlastne bol už pred päťdesiatimi rokmi. Na záver mi dovoľte otázku. Svet je vyplašený a vlády budú preto ochotné masívne financovať vývoj vakcíny proti vírusu Zika. V prípade eboly sa prvé experimentálne vakcíny objavili v priebehu roka od vypuknutia nákazy. Koľko to môže trvať teraz, podľa vás?"

Fedor Čiampor: „Je tuná určitá skúsenosť s vakcínou proti vírusu dengue, je tu určitá skúsenosť s vírusom kliešťovej encefalitídy, ktorý prenášajú kliešte, čiže je tu určitá skúsenosť s vírusmi, ktoré sú veľmi podobné. Takže ja si myslím, že vývoj tejto vakcíny ‑ na rozdiel od eboly – môže byť rýchlejší a môže sa veľmi rýchlo dostať do výroby."

Michal Katuška: „Predpokladá virológ Fedor Čiampor. Ďakujeme, že ste boli v relácii K veci. Všetko dobré a dopočutia."

Fedor Čiampor: „Dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač