Brusel verí slovenskej ekonomike

29. 02. 2016

Z najnovšej správy Európskej komisie vyplýva, že Slovensko  má jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík v Únii.

logo Televíznej stanice STV 1(27. 2.  2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/24; Marek Marušiak , Janette Štefánková, Ľubomír Bajaník)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovensko má jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík v Únii. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej komisie."

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Na Slovensku podľa nej rastú reálne mzdy, spotreba obyvateľstva, aj zamestnanosť. Zlepšil sa aj boj proti daňovým podvodom, čo viedlo k lepšiemu výberu daní."

Janette Štefánková: „Nedostatky vidí Komisia v slovenskom školstve a zdravotníctve."

Marek Marušiak, redaktor: „Slovenská ekonomika vzrástla za minulý rok o tri a pol percenta. Rástla rýchlejšie ako ekonomiky Rakúska, Nemecka, Francúzska či Veľkej Británie. Slovensko v rýchlosti rastu predbehlo len šesť krajín Európskej únie, napríklad Česko, Rumunsko či Írsko."

Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV (telefonát): „Pre našich občanov nie je dôležité len to tempo ekonomického rastu, ale predovšetkým jeho štruktúra. Kde minulý rok hrubý domáci produkt rástol hlavne vďaka exportu, na druhej strane súčasný spôsob rastu je založený na raste zamestnanosti a raste spotreby."

Marek Marušiak: „Európska komisia očakáva, že rast slovenskej ekonomiky presiahne úroveň troch percent aj v rokoch 2016 a 2017. Vízia ministra financií Petra Kažimíra je ešte o čosi priaznivejšia."

(začiatok archívneho záznamu, 14.02.2016)

Peter Kažimír, minister financií SR (Smer‑SD): „Náš odhad je po veľmi dobrom roku 2015 na úrovni tri celé šesť percenta, v tomto roku sa dostať vyše troch, bezpečne vyše hranicu troch percent. Ale už v ďalších rokoch naši prognostici vidia možnosť Slovenska dosahovať ekonomický rast na úrovni nad štyri percentá."

(koniec archívneho záznamu, 14.02.2016)

Marek Marušiak: „Európska komisia tiež Slovensku predpovedá do roku 2017 menej ako desaťpercentnú nezamestnanosť. Podľa Vladimíra Baláža pokles nezamestnanosti neovplyvní len hospodársky rast, ale aj demografické zmeny."

Vladimír Baláž: „Teraz nám do dôchodku odchádzajú veľmi silné populačné ročníky z päťdesiatych rokov a na ich miesto prichádzajú veľmi slabé populačné ročníky rokov deväťdesiatych. Čiže na tom pracovnom trhu nám bude vznikať čoraz väčšia diera."

Marek Marušiak: „Nezamestnanosť tak podľa neho môže klesnúť na osem až sedem percent. Európska komisia však Slovensku vyčíta, že politici dlhodobo nevedia nájsť a prijať dostatočné opatrenia na riešenie situácie dlhodobo nezamestnaných. Komisia vidí medzery aj v systéme vzdelávania. Štát by mal podľa nej viac motivovať učiteľov. V zdravotníctve Komisia upozorňuje na množstvo predražených obstarávaní a málo systémových riešení."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač