Capm 4 Science na AFO 2016

03. 02. 2016

Pripravujete vedecký dokumentárny film? Chcete sa naučiť, ako vznikajú vedecké filmy v zahraničí? Kde získavajú financie a čím sú odlišné od vašej tvorby? Nespadá práve jeden z vašich projektov do kategórie „vedeckých filmov“? Prihláste sa so svojim projektom na Capm 4 Science!

Uzávierka prihlášok sa uskutoční 19. februára 2016. Prihlášku (len v anglickom jazyku) si môžete stiahnuť tu.
Tímy, ktoré budú vybrané neplatia žiaden účastnícky poplatok.

ilustračná snímka čiernobiela so záberom do hľadiska,  AFO 2015

Prečo sa prihlásiť?
Populárno-vedecké filmy používajú unikátny spôsob filmového rozprávania, často využívajú tzv. prezentátorov, alebo animačné techniky, ktoré pomáhajú zobraziť a vysvetliť abstraktné alebo príliš malé/veľké fenomény. Vyžadujú odlišný spôsob rešerší a často i špecifický časový a produkčný plán. Vedecké filmy majú svoje vlastné a mnohými filmármi neznáme sloty, televíznych producentov a špecializované trhy. Okrem toho, ale v poslednej dobe siahajú po alternatívnych zdrojoch financovania a nefilmových distribučných platformách, ktoré sú pre ostatné druhy dokumentárnych filmov nedostupné.

Prvý a medzinárodne unikátny workshop Camp 4 Science pripravuje svoj 3. ročník. Opäť bude zameraný na vývoj a financovanie vedeckých dokumentárnych filmov, prevažne z oblasti strednej a východnej Európy. Pod vedením skúsených medzinárodných expertov na ňom budú producenti a režiséri rozvíjať svoje témy, filmové rozprávanie a vizuálny štýl. Workshop sa zameria tiež na špeciálne zdroje financovania, súčasné vedecké sloty v európskych televíziách, špecializované trhy a distribučné kanály.

Program ponúkne interaktívnu prácu v skupinách i analytické individuálne schôdzky s expertmi. Podľa individuálnych potrieb vybraných projektov sa zamerajú na animačné techniky alebo interaktívny potenciál projektov. Workshop ukáže možnosti na mieru šitého finančného plánovania a nových možností distribúcie podľa povahy konkrétneho projektu, ponúkne prípadové štúdie výnimočných zahraničných filmov i úspešných projektov z predchádzajúcich ročníkov Camp 4 Science. Na záver workshopu v rámci uzavretých okrúhlych stolov účastníci budú prezentovať svoje vylepšené projekty zástupcom svetových TV staníc, distribútorom, zástupcom festivalov a fondov. Medzi potvrdenými TV stanicami sú ORF, SVT, France TV, ARTE, ZDF a pribúdajú ďalšie. 

Kde: Olomouc, Academia Film Olomouc (AFO) v rámci sekcie Industry 4 Science

Kedy: 18. – 23. apríla 2016

Kto sa môže zúčastniť:
- tímy producentov a režisérov s projektom, ktorý pracuje s vedeckým uhlom pohľadu alebo vedu tematizuje
- filmári, ktorí s vedeckou tematikou majú skúsenosti i tí, ktorí s týmto druhom filmu zatiaľ nikdy nepracovali
- podmienkou účasti je plynulá angličtina
- workshop sa zameriava najmä na tímy zo strednej a východnej Európy, zhruba 1 – 2 tímy budú vybrané zo západnej Európy

Ciele workshopu:
Naštartovať produkciu kvalitných vedeckých dokumentárnych filmov  v strednej a východnej Európe.  Za  posledných 25 rokov prešiel dokumentárny film v tejto oblasti veľkými zmenami. Obdobie transformačného útlmu vystriedal postupný rast záujmu, zlepšovanie podmienok pre dokumentárnu tvorbu i väčšia miera prepojenia miestnych filmárov s medzinárodným  trhom. Tento trend sa zatiaľ netýka vedeckých dokumentárnych filmov. Miestne televízie len zriedka investujú do produkcie ambicióznych projektov nezávislých producentov a lokálna produkcia je utlmená nedostatkom financií, ale i skúseností, znalostí a kontaktov. Cieľom workshopu Camp 4 Science je zmeniť túto situáciu, podporiť miestnych filmárov v objavovaní vedeckého filmu, osvojovaní si znalostí a skúseností s jeho unikátnou formou a problematikou, v nadväzovaní nových kontaktov s medzinárodným trhom a vo vývoji nových tém a projektov.

Camp 4 Science je súčasťou  platformy Industry 4 Science na medzinárodnom festivale populárno-vedeckých  filmov Academia Film Olomouc (AFO), ktorý sa v súčasnosti radí medzi najväčšie svetové festivaly populárno-vedeckých filmov.

Hana Křepelková Rezková
Camp 4 Science
+420 777 240 005
rezkova@afo.cz
www.afo.cz
www.4science.cz

Partneri:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Krakovský filmový festival
Nadace pro AGH
Filmjungle.eu Society

logo Státní fond kinematografieČesko-Poľské fórum

logo Višegrádsky fondlogo Poľský inštitút

Zdroj: NCP VaT

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
workshop

Tlač