Medvede nespia

08. 02. 2016

V Nízkych Tatrách, v lokalite Krpáčovo, pred pár dňami pózovala pred fotoaparátom statná šelma, ktorá sa prechádzala po snehu. Teplá zima vyháňa medvede z brlohov. Podľa odborníkov buď vôbec nezaľahli alebo spali iba krátko.  Podľa Antona Krištína z Ústavu ekológie lesa SAV, nepravý zimný spánok trvá buď tých 75 alebo 120 dní alebo niektoré medvede vôbec nezaľahnú.

Televízna stanica Markíza_logo(3. 2. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 28/30; Martina Kašiarová,  Jaroslav Zápala, Mária Chreneková Pietrová)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Teplá zima vyháňa medvede z brlohov."

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Fotopasca v Nízkych Tatrách zachytila statnú šelmu, ako sa prechádza po snehu."

Jaroslav Zápala: „Podľa odborníkov buď vôbec nezaľahli alebo spali iba krátko."

Martina Kašiarová, redaktorka: „Lokalita Krpáčovo, Nízke Tatry. Pred pár dňami statná šelma táto pózovala pred fotoaparátom."

Jaroslav Slašťan, lesník: „Medvede sú v tomto čase už hore, buď nespali vôbec, buď nezaľahli vôbec kvôli vlastne slabej zime, ktorá tento rok bola alebo ak zaľahli, tak len na pár dní alebo týždňov."

Martina Kašiarová: „Zimný spánok šeliem je podľa viacerých iba mýtus. Medvede môžu, ale aj nemusia spať vôbec."

Anton Krištín, Ústav ekológie lesa SAV: „V závislosti od rôznych podmienok nepravý zimný spánok trvá buď tých sedemdesiatpäť alebo stodvadsať dní alebo vôbec niektoré medvede nezaľahnú."

Martina Kašiarová: „Pokiaľ je v zime relatívne teplo, šelmy si dokážu nájsť potravu, korene rastlín, či uhynuté zvieratá a zimu tak prežijú vonku. Tuhým mrazom a vysokej snehovej pokrývke sa prispôsobia inak. Vytvoria si brlohy a upadnú do nepravého spánku. Čo teda medveď v týchto dňoch vonku robí?"

Anton Krištín: „Väčšinou hľadá tú potravu za súmraku alebo skoro ráno. Potom, keď je nejaké zamračené počasie, tak samozrejme aj celý deň."

Martina Kašiarová: „Medvede v týchto dňoch prežívajú azda najkrajšie obdobie v celom roku. Samice práve teraz totiž rodia svoje mláďatá. No a vo svojich brlohoch sa o ne aj starajú."

Anton Krištín: „Medvedica potrebuje tiež sa ísť vyvenčiť z toho brloha a vracia sa k tým medvedíkom."

Martina Kašiarová: „Mnohí si myslia, že ak sa medveď v zime nevyspí, býva nervózny. Podľa odborníkov je to ale iba jedna z teórií."

Jaroslav Slašťan: „Nie je to pravda. Ten stret s medveďom je rizikový vždy, keď sa človek priblíži na nejakú kratšiu vzdialenosť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač