Mladé talenty si zmerali sily v krajskom kole Technickej olympiády

22. 02. 2016

Technická olympiádaPrešov, 22. 02. 2016 – Prešovská univerzita v snahe podporiť rast mladých technických talentov sa podieľala na príprave krajského kola Technickej olympiády žiakov Prešovského kraja, ktorá napísala tento rok už svoju 6. kapitolu. Súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila v spolupráci s Katedrou fyziky, matematiky a techniky (KFMT) Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) a ABC – Centra voľného času v Prešove.
Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá vyhľadáva nadaných mladých ľudí v oblasti techniky a svojím obsahom ich motivuje k tvorivej činnosti. Zároveň umožňuje učiteľom technických predmetov spätne využívať poznatky získané v rámci olympiády na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na základných školách.

Na pôde KFMT sa tento rok uskutočnil v poradí už 6. ročník krajského kola Technickej olympiády (KK TO), na ktorom si zmerali sily mladé talenty z Prešovského kraja. „Je potešujúce vidieť mladých ľudí, ktorí s nasadením a odhodlaním použijú svoj um, šikovnosť a fantáziu pri pretváraní neopracovaného kusa materiálu na funkčný, technicky dokonalý a esteticky vyvážený výrobok," vyzdvihol v otváracom príhovore prodekan FHPV Sergej Iľkovič. Jeho slová následne doplnil aj predseda KK TO Prešovského kraja Milan Bernát. „Absolventi technických smerov sú na slovenskom trhu práce veľmi žiadanými. Napriek tomu počet žiakov základných škôl so záujmom študovať na stredných školách technického zamerania z roka na rok stagnuje a je stále neuspokojivý. Jedným z viacerých potrebných liekov na uvedenú disproporciu je aj realizovanie takých akcií, akou je olympiáda talentovaných žiakov.“

Do KK TO postúpili žiaci základných škôl a viacročných gymnázií, ktorí sa v okresných kolách v kategórií A aj B, umiestnili na prvom mieste. V aktuálnom 6. ročníku ich bolo dovedna 24. Krajské kolo má vo všeobecnosti dve línie: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov z oblasti techniky, technológií či vzťahu človeka a prírody. Praktická zase formou riešenia praktických zadaní, kde majú žiaci možnosť prejaviť svoju tvorivosť pri riešení technických problémov.

V tomto ročníku súťaže v kategórii A žiaci podľa priloženého technického náčrtu zhotovovali z pripraveného materiálu, pomocou nástrojov a náradia drevený hlavolam. „Hlavolam sa skladal zo šiestich kusov, ktoré bolo treba pomocou nástrojov upraviť tak, ako to bolo na priloženom technickom náčrte. Pri rezaní a dlabaní jednotlivých častí hlavolamu súťažiaci museli pracovať opatrne, aby nevylomili potrebné časti prvkov hlavolamu. Súčasťou záverečného hodnotenia bolo aj poskladanie zhotoveného hlavolamu. Časový limit na vyhotovenie výrobku bol 100 minút,“ priblížil Bernát.Technická olympiáda

Praktickým zadaním kategórie B bola úloha pre súťažiacich, aby z pripraveného materiálu podľa priloženého technického náčrtu a pomocou náradia zhotovili drevenú hračku ako darček v tvare mačky. „Presné rozmery výrobku boli zadané na technickom náčrtu. Zhotovené mačiatko mal nakoniec každý žiak tvorivo pomocou fixiek farebne upraviť podľa svojich predstáv. Časový limit na realizáciu praktického zadania bol 90 minút,“ uzavrel Bernát.

Tohtoročnými víťazmi krajského kola v kategórie A sa stali študenti Matej Škovrán a Vladimír Stračiak zo ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov, ktorí zároveň postupujú do celoslovenského kola Technickej olympiády v Banskej Bystrici. V kategórii B bol najúspešnejší Milan Kmecík zo ZŠ Matice slovenskej v Prešove.

Pevne veríme, že víťazi krajského kola svoju talentovanosť predvedú aj v Technickej olympiáde na celoslovenskej úrovni, nakoľko žiaci zo základných škôl Prešovského kraja sa v predošlých ročníkoch celoslovenského kola umiestnili zakaždým na popredných miestach.

Technická olympiáda

Tlačová správa

Fakulta humanitnych a prirodnych vied
Prešovskej university v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač