Na americkej vedeckej konferencii AAAS vystupujú za Európu traja vedci

12. 02. 2016

logo ERCUž deviaty rok bude Európska rada pre výskum (ERC) účastníkom  na výročnom zasadnutí Americkej asociácie pre rozvoj vedy – the American Association for the Advancement of Science (AAAS) vo Washingtone. Témou tohtoročnej konferencie je globálne zapojenie excelentných  výsledkov vedy pre potreby ľudstva. Podujatie sa uskutoční v období od 11. 2. – 15. 2. 2016.
ERC bude zastupovať jej prezident prof. Jean-Pierre Bourguignon a navyše sa zúčastnia aj traja  držitelia  grantov ERC. Medzi relevantné témy, ktoré zastupuje  ERC patrí  priekopnícky výskum – ako je úprava ľudského genómu alebo boj proti hmyzu ktorý prenáša Zika vírus.
Výskumné projekty ERC, ktorým mohli byť udelené granty museli mať prívlastok špičkové a  posunúť hranice poznania dopredu.

Podĺa vyjadrení Madeleine DRIELSMA, napríklad jeden z projektov vyvíja biologické technológie na boj proti škodlivému hmyzu. To môže viesť k ekologicky šetrnej alternatíve v boji proti hmyzu, ktorý prenáša  na ľudí, zvieratá a rastliny rôzne choroby, vrátane vírusu Zika.

Traja vedci, ktorí získali granty ERC sa  zúčastnia sympózia, ktoré bude súbežne prebiehať pod názvom International Scientific Cooperation for Global Sustainability, na ktorom budú prezentovať aktuálne výsledky svojej práce.

• Prof. Martin Jinek (University of Zurich, Switzerland) bude prezentovať  objav technológie CRISPR-Cas9. Objavená technológia  umožní úpravu ľudského  genómu. Prof. Jinek je spoluzakladateľom start-upu so sídlom v USA, ktorý vyvíja technologickú platformu pre využitie svojich výsledkov na priemyselné a terapeutické účely.
• Prof. Wolfgang Lutz (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, Austria) bude prezentovať pravdepodobné dôsledky budúcich klimatických zmien pre ľudstvo. Za týmto účelom  napríklad zbiera informácie o obyvateľstve a  ako kľúčový prvok schopnosti ich adaptácie je ich vek, pohlavie a úroveň vzdelania. Tiež analyzuje dôsledky sucha v Afrike, hurikánu Mitch v Strednej Amerike  a cunami v Ázii v roku 2004.
• Prof. Ron Naaman (Weizmann Institute of Technology, Israel) prezentuje svoj objav (Chiral Induced Spin Selectivity (CISS) effect), ktorý môže priniesť nové poznatky z oblasti fyziky a biológie.

Čo je ERC?

ERC vznikla v roku 2007 ako súčasť 7. rámcového programu. ERC je nezávislý grantový orgán EÚ na podporu výskumu na hraniciach poznania. Téma výskumu nie je určovaná vopred nastavenými prioritami, určuje si ju sám výskumník. Poslaním ERC je súťažným financovaním (grantmi) stimulovať špičkový výskum v Európe, podporovať výskum na hraniciach poznania vo všetkých vedných disciplínach, a to zásadne na základe vedeckej excelentnosti.

Granty ERC sa udeľujú projektom začínajúcich i renomovaných výskumníkov, ktorí v Európe pracujú, alebo sem za prácou smerujú. Jediným výberovým kritériom je vedecká excelentnosť. Cieľom je rozpoznať najlepšie myšlienky, udržať ich, potvrdiť ich výnimočnosť, zviditeľniť najlepšie mozgy Európy, ako aj pritiahnuť do Európy talenty zo sveta.

 V ERC je možné získať podporu na 5 typov grantov: 

  • ERC Starting Grant  –  podpora výskumníkov, ktorí preukážu potenciál a schopnosť samostatnej práce v oblasti výskumu. Granty sú určené pre výskumníkov od 2 do 7 rokov po ukončení PhD. Výška grantu môže dosiahnuť 1,5 mil. EUR (v niektorých prípadoch až 2 mil. EUR).
  • ERC Consolidator Grant – podpora výskumníkov, ktorí sú v rozvoji svojej kariéry a majú potenciál riadiť vlastný výskumný tím. Granty sú určené vedcom od 7 do 12 rokov po skončení PhD. Celková výška grantu môže byt do 2 mil. Eur (v niektorých prípadoch až 2,75 mil. EUR).
  • ERC Advanced Grant – podpora je určená výskumníkom, ktorí sú lídrami vo svojom odbore. Pri tomto type grantov neexistuje obmedzenie v čase od ukončenia PhD. Výšky grantov môžu dosiahnuť 2,5 mil. EUR (v niektorých prípadoch 3,5 mil. EUR.
  • Proof of Concept – podpora pre držiteľov ERC grantov s cieľom podporiť výskum inovačného potenciálu, ktorý môže výsledok ERC grantu obsahovať. Výška príspevku EÚ môže byt 150 000 EUR na 18 mesiacov.
  • Synergy Grants – podpora malých skupín hlavných riešiteľov a ich tímov pri vzájomnej spolupráci. Tento typ projektov je určený pre 2 až 4 hlavných riešiteľov. Projekty musia byť založené na multidisciplinárnom prístupe. Výška grantov môže dosiahnuť 15 mil. EUR na 6 rokov.

 

 Zdroje:

Madeleine DRIELSMA
Press Adviser to the ERC President
European Research Council Executive Agency

AAAS Annual Meeting 2016

SLORD

ERC

Spracovala a preložila: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
konferencie

Tlač