Na FPV Univerzita Mateja Bela máme tiež špičkový vedecký tím

23. 02. 2016

špičkový vedecký tím na FPV UMB

V pilotnom projekte identifikácie špičkových vedeckých tímov vysokých škôl akreditačná komisia akceptovala približne polovicu návrhov, ktoré dostala z vysokých škôl. Konštatovala, že akceptované tímy publikovali aj práce, ktoré boli citované viac než päťstokrát, ba aj niekoľko tisíckrát. To sú práce, ktoré ovplyvňujú svetovú vedu. Tímy tiež prezentovali viaceré vynikajúce technické diela, patenty, diagnostické a liečebné postupy a pod. To, že máme na Slovensku tímy, ktoré sú špičkové aj v medzinárodnom kontexte a poskytujú vzdelávanie aj na FPV UMB, je podstatná výpoveď o kvalite štúdia pre súčasných študentov aj záujemcov o štúdium.

Katedra matematiky na FPV UMB v Banskej Bystrici sa zaradila medzi popredné univerzitné pracoviská, ktoré majú špičkový vedecký tím „Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej matematike a dynamických systémoch“  v oblasti výskumu č. 24. Matematika a štatistika. Zloženie:

prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.,
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.,
doc.  RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.,
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.,
RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

 Zdroj:

Fakulta prírodných vied

 Univerzita Mateja Bela

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač