Navrhnite nominácie na Cenu Vedec roka SR 2015

01. 02. 2016

Vedec roka SR 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) vyhlasujú 19. ročník súťaže ─ Vedec roka Slovenskej republiky.

V súťaži budú ocenení vybraní slovenskí vedci a technológovia z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania.

Ocenenia za rok 2015 budú udelené v piatich kategóriách:

. Vedec roka SR . Vedkyňa roka SR . Osobnosť roka v oblasti technológií . Osobnosť roka v programoch EÚ . Mladá osobnosť vedy

Štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu môžu posielať nominácie do 11. marca 2016 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou (podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 10. mája 2016.

Štatút súťaže, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Vyhlásenie 19. ročníka súťaže Vedec roka SR

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
CVTI SR, Slovenská akadémia vied, ceny za vedu a techniku, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač