Nový Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky

05. 02. 2016

Na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach vznikol nový Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky. Zabezpečuje výučbu študijných predmetov, ktorých náplňou je profesijná etika, bioetika, etológia a poruchy zvierat v rámci študijných programov všeobecné veterinárne lekárstvo, kynológia.

Rozhlasová stanica Košice_logo

(4. 2. 2016; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 4/5; Diana Semanová)

Diana Semanová, moderátorka: „Pre študentov veteriny funguje od prvého januára nový ústav etológie. Čo študentom prináša, prezrádza vedúca ústavu Jana Kottferová."

Jana Kottferová, vedúca Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky: „Vznikol nový Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zabezpečuje výučbu študijných predmetov, ktorých náplňou je profesijná etika, bioetika, etológia a poruchy zvierat v rámci študijných programov všeobecné veterinárne lekárstvo, kynológia."

Diana Semanová: „Ale aj vzťah človek zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii."

Jana Kottferová: „Okrem prednášok máme praktickú výuku, kde sa snažíme chodiť napríklad na farmy, a tu sa študenti práve snažia rozpoznávať normálne správanie zvierat, indikátory narušeného welfare, to znamená narušenej pohody zvierat. Majú kapitoly, ktoré sa venujú spoločenským zvieratám, to znamená mačky, psy, riešime takzvané kazuistiky."

Diana Semanová: „Ústav etológie je zameraný aj na vedecký výskum. V spolupráci s Neuroimunologickým ústavom a Neurobiologickým ústavom Slovenskej akadémie vied napríklad vytvorili nový unikátny test, a to na odhalenie úrovne psej demencie."

Jana Kottferová: „Vznik tohto nového ústavu je v podstate reakcia na vedu a na požiadavky vedy a potom takisto na požiadavky študentov, ktorí vlastne už napríklad aj tí, čo prichádzajú zo zahraničia, sa pýtali na tento študijný program. Sa stretávame s tým, že čoraz viacej majiteľov domácich miláčikov sa už zaoberá tým, čo jeho zviera cíti."

Diana Semanová: „Predmet každoročne absolvuje okolo dvestopäťdesiat študentov zo Slovenska aj zahraničia. Len tento týždeň priletelo do Košíc dvadsaťpäť študentov z Nórska, ktorí tu absolvujú trojsemestrové štúdium. Po jeho ukončení získajú spoločný bakalársky diplom   bakalár vied o živočíchoch od Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, aj svojej domácej Nord University v Bodo. Nóri mali zápis do košickej školy dnes dopoludnia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
veterinárske vedy, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač