PhD. výskumníci aj pre firmy

08. 02. 2016

logo EKEurópska komisia zverejnila informáciu o novom programe pre inovatívne firmy s názvom Horizon 2020 SME Innovation Associate, kde malé a stredné podniky a start-upy môžu získať výskumných pracovníkov s titulom PhD.,  na riešenie ich inovačných problémov a vývoj nových produktov. Prvé prihlášky je možné podávať už od 11. 2. 2016. Uzávierka je 30. 6. 2016. Firma môže získať individuálny grant pokrývajúci plat a ďalšie náklady na zamestnanie post-doktorantov.

Program bude realizovaný v 3 fázach:

  • Fáza 1: Testovanie ideí a pracovných miest (11. 2. – 30. 6. 2016)
  • Fáza 2: Paralelný nábor (1. 7. 2016 – 28. 2. 2017)
  • Fáza 3: Publikovanie pracovných ponúk (1. 3. – 30. 4. 2017)

Podporených bude asi 90 európskych firiem, ktoré takto môžu získať výskumno-vývojových pracovníkov (PhD.) z inej krajiny EÚ. Predpokladaný začiatok výkonu prác v prevádzkach firiem je od 1. 9 .2017.

Viac o programe tu …

Zdroj:

Inno News

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, inovácie

Tlač