Prečo študovať prírodné vedy

08. 02. 2016

logo Prírodovedeckej fakulty UKŠtúdium v zahraničí býva často drahé a časovo náročné. Aj na Slovensku sú však vysoké školy, ktoré sú porovnateľné nielen v európskom, ale aj celosvetovom meradle. Taká je aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. Jej pracovníci ročne publikujú viac ako 300 článkov v prestížnych svetových časopisoch, s vysokým tzv. impakt faktorom.
Akreditačná komisia SR identifikovala 6 výskumných tímov z tejto fakulty ako špičkové. Agentúra ARRA zaradila až 5 výskumných tímov Prírodovedeckej fakulty medzi 0,1 % najlepších na svete vo svojom odbore, a niektoré ďalšie medzi najlepšie 1 %. Znamená to, že 99,9 % resp. 99 % výskumných tímov vo svete je horších ako tie z Prírodovedeckej fakulty.  Už zaradenie medzi 10 % najlepších by bolo nesporným úspechom, avšak toto je ešte omnoho dominantnejšia pozícia.

Fakulta so 75-ročnou tradíciou, špičkovou vedou, úspešnými zahraničnými projektmi a laboratórnym vybavením za milióny EUR nakúpeným v posledných desiatich rokoch je nepochybne základom kvalitného univerzitného vzdelávania. Toto odlišuje Prírodovedeckú fakultu od priemeru a dáva šancu absolvovať špičkové štúdium bez nutnosti odísť na viac rokov do zahraničia.

Na druhej strane, Prírodovedecká fakulta poskytuje možnosti semester stráviť na vysokých školách po celej Európe v rámci programu ERASMUS+ vďaka širokej medzinárodnej spolupráci pracovníkov fakulty. Počet partnerských univerzít je v porovnaní s podobnými fakultami neporovnateľne vyšší!

Prírodovedecká fakulta UK dbá na kvalitu štúdia. Má prepracovaný elektronický systém hodnotenia učiteľov, ktorého sa zúčastňuje aj viac ako 30 % študentov fakulty. Kvalifikačná štruktúra učiteľov je taká, že fakulta garantuje akreditáciu desiatok študijných programov a ich pestrú štruktúru. Okrem toho absolventi majú istotu zamestnania, čo potvrdzujú verejne dostupné analýzy.

Zdroj:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač