Profesorka Marja Makarow navštívila SAV

12. 02. 2016

logo SAVSlovenskú akadémiu vied v roku 2016 čaká akreditácia jej vedeckých organizácií. Realizovať ju bude panel zahraničných expertov na čele s podpredsedníčkou fínskej Akadémie vied Marjou Makarow.  Zámerom akreditácie je identifikácia špičkových pracovísk SAV. Ambíciou je tiež – podľa pripomienok a poukázaním na slabšie oblasti – podnietiť rozvoj progresívnych výskumných tém.

Nezávislý pohľad z externého prostredia má zvýšiť kredit akadémie v domácom a medzinárodnom kontexte.

Fínska vedkyňa Marja Makarow na pracovnom stretnutí s vedením Predsedníctva SAV dňa 8. februára 2016 v sídle Predsedníctva SAV prerokovala úvodné aspekty spolupráce.

„Som poctená menovaním do čela hodnotiacej komisie,“ povedala Marja Makarow. Vyjadrila presvedčenie, že ak výsledky auditu prispejú k vzostupu kvality výskumu v jednotlivých ústavoch, bude to pozitívny efekt pre akadémiu, pre národný výskumný priestor aj pre inovačný a výskumný priestor Európskej únie.

Prvotným podkladom pre hodnotenie  budú dotazníky od jednotlivých ústavov, ktoré dostanú členovia panelu zahraničných expertov. Na ich základe počas leta experti vypracujú predbežné návrhy hodnotení a potom  osobne navštívia jednotlivé ústavy. „Očakávame, že záverečné hodnotenia dostaneme od panelu expertov v polovici decembra tohto roka,“ povedal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Najväčšmi očakáva záverečnú časť správy s odporúčaniami výskumných smerov tak, aby SAV naplnila ambície posilniť svoje miesto v Európskom výskumnom priestore.
„Rozhodne neočakávam, že by na základe tohto hodnotenia došlo v SAV k zemetraseniu, považujem ho za začiatok cesty, na ktorú sa musíme pripraviť. Samotnú cestu za našimi cieľmi máme ešte pred sebou,“ doplnil predseda SAV Pavol Šajgalík.

Zdroj:

Tlačová správa Slovenskej akadémie vied

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač