Unikátny objav slovenských vedcov

10. 02. 2016

Rozhovor redaktora Rozhlasovej stanice Slovensko s Radovanom Šebestom, šéfom výskumného tímu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o  podstate  výskumu, ktorý spočíva v skrátení cesty jednému z dôležitých antivirotík, ktoré sa volá oseltamivir, komerčný názov Tamiflu.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(8. 2. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Michal Katuška ,Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Slovenským vedcom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa podaril objav, ktorý by mal pomôcť pri liečení chrípky. Aktuálne je v patentovom konaní na Úrade priemyselného vlastníctva. My máme na telefónnej linke šéfa výskumného tímu, profesora Radovana Šebestu. Dobrý večer."

Radovan Šebesta, šéf výskumného tímu, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (telefonát): „Dobrý večer."

Michal Katuška: „Pán Šebesta, prosím, na úvod, keby ste vysvetlili aj nám nechemikom podstatu vášho objavu."

Radovan Šebesta: „Tak, podstata nášho výskumu spočíva v skrátení cesty jednému z dôležitých antivirotík, ktoré sa volá oseltamivir, alebo teda komerčný názov Tamiflu. To sa vyrába..."

Michal Katuška: „To znamená, že vy sa, vám sa podarilo urýchliť výrobu tej aktívnej látky, protivírusového lieku Tamiflu, ostelmavír..."

Radovan Šebesta: „Oseltamivir..."

Michal Katuška: „Áno, ďakujem, a teda mala by sa vyrábať jednoduchšie a na základe dostupnejších surovín a metód. Bude to znamenať aj lacnejšiu výrobu a dostupnejší liek?"

Radovan Šebesta: „No, mohlo by... Teda ak by som, dovolíte ja by som vás opravil teda."

Michal Katuška: „Opravte ma..."

Radovan Šebesta: „My to nevyrábame. Hej, my to nevyrábame, my sme navrhli jeden z možných vylepšení. A je samozrejme na nejakých komerčných partneroch, či by samozrejme do toho išli a nejako skúsili ďalej vyvíjať. Ale ak by, samozrejme, nejaká, nejaká firma toto rozvíjala, tak ten jeden z hlavných cieľov je rýchlejší, a prípadne lacnejší liek. Lebo lieky sú, samozrejme, extrémne drahé."

Michal Katuška: „Koľko rokov trval výskum a čo bolo počas neho najväčším problémom, s akým ste sa vy stretli?"

Radovan Šebesta: „Tak my na tomto už pracujeme niekoľko rokov, možno päť rokov. Ale z viacerých hľadísk to možno túto jednu konkrétnu vec sme možno dva roky na nej asi robili. A najväčší problém?"

Michal Katuška: „Už vás..."

Radovan Šebesta: „Paradoxne, že dávnejšie nás predbehol jeden čínsky tím v jednej tej konkrétnej veci. Takže lebo taká celkom horúca oblasť a veľa ľudí na nej robí, takže... Môžeme mať tie isté myšlienky..."

Michal Katuška: „Vy ste povedali, keď sa môžem doopýtať, vy ste podali žiadosť o pantetovú ochranu, a to teda znamená, že výskum je ukončený a že vaša metóda je pripravená na využitie pri výrobe lieku?"

Radovan Šebesta: „Tak momentálne my sme dospeli do štádia, že toto je možno niečo zaujímavé, čo by bolo treba chrániť, ale to neznamená, že už tam nie je čo robiť, hej. Aj takisto, ak by to nejaká firma povedzme chcela ďalej používať, tak tam je ešte veľa práce takej, ktorú my momentálne nie sme schopní robiť, takže..."

Michal Katuška: „Čiže je pravdepodobné, že by vás aktuálne oslovila nejaká farmaceutická firma?"

Radovan Šebesta: „Tak my v podstate hľadáme nejakých partnerov, ale neviem ešte, momentálne nemáme nejakú konkrétnu odozvu a navyše ešte teraz je aj ochrana toho, tej pôvodnej cesty, toho oseltamiviru, takže to bude aktuálne, až ten pôvodný patent vyprší. Čo by ale malo byť myslím, že tento rok."

Michal Katuška: „Čiže keby ste mali očakávať, že kedy by vlastne váš výskum a celé to úsilie, ktoré ste vy aj s vaším tímom vynaložili, by malo byť premenené do praktického nejakého výsledného produktu? Koľko to ešte môže trvať?"

Radovan Šebesta: „Toto neviem veľmi dobre odhadnúť, ale to môže byť mesiace až roky, ak teda by o to niekto prejavil záujem."

Michal Katuška: „Ak by sa tak stalo, čo by to znamenalo pre váš výskumný tím a čo by to znamenalo pre vaše pracovisko, teda asi v tomto prípade Univerzitu Komenského?"

Radovan Šebesta: „Neviem presne. Oni by zrejme chceli, alebo mali by asi kúpiť tie práva k tomu, čo by asi bol nejaký finančný benefit, alebo teda univerzita by bola jedným z teda nejakých podielnikov toho..."

Michal Katuška: „Čo by to znamenalo pre vás osobne?"

Radovan Šebesta: „Zaujímavú skúsenosť ako doviesť niečo do možno nejakého praktického výsledku, lebo náš výskum väčšinou je taký čisto akademický a toto je jedna taká vec, ktorá má možno aj nejaký praktický dopad. Také uspokojenie..."

Michal Katuška: „Rozumiem. Čiže možno by vás to možno by vás to vedelo povzbudiť aj potom k ďalšej činnosti. Takže toľko profesor Radovan Šebesta z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. A my ešte dodáme, že chrípka síce patrí medzi takzvané bežné ochorenia, celosvetovo však na ňu ročne zomiera štvrť až pol milióna ľudí. Ďakujeme a dopočutia."

Radovan Šebesta: „Ďakujem, dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Vedcom sa podarilo výrazne skrátiť prípravu lieku proti chrípke

Tlač