Veda v CENTRE: Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky

17. 02. 2016

Polymérne biomateriály nachádzajú široké uplatnenie v súčasnej medicíne. Kontrolované uvoľňovanie liečiv, tkanivové inžinierstvo, umelé orgány, technické pomôcky a prístroje predstavujú len niekoľko oblastí, bez ktorých si dnes už nedokážeme predstaviť mnohé liečebné postupy v starostlivosti o pacienta.

Ing. Igor Lacík, DrSc.

O jednej z možností budúcej liečby cukrovky pomocou polymérnych mikrokapsúl bude hovoriť vo februárovej vedeckej kaviarni laureát aktuálnej ceny Krištáľové krídlo 2015 v kategórii Medicína a veda Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov SAV v Bratislave, významný slovenský chemik a medzinárodne uznávaný odborník na polymérne biomateriály určené pre medicínu.

Vo štvrtok 25. 2. 2016 o 17.00 hod. predstaví metódu transplantácie enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov, ktorá by mohla v budúcnosti pomôcť diabetickým pacientom. Pankreatické ostrovčeky sú chránené pred atakom imunitného systému enkapsuláciou v polopriepustnej membráne vo forme polymérnych mikrokapsúl. Následne takto enkapsulované ostrovčeky sú po transplantácii do diabetického príjemcu schopné dlhodobo kontrolovať hladinu cukru ako zdravý pankreas. Hosť februárovej vedeckej kaviarne nám v prednáške vysvetlí princíp prípravy mikrokapsúl a enkapsulácie pankreatických ostrovčekov, priblíži súčasný stav výskumu v tejto oblasti vo svete a zároveň objasní pozíciu Ústavu polymérov SAV v riešení úloh, ktorých cieľom je postupne smerovať ku klinickým testom.

Pozývame vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Veda v CENTRE 25. 2. 2016 pozvánka

Uverejnila: MB

Foto: z archívu Ing. Igora Lacíka, DrSc.

Kľúčové slová:
chemické vedy, klinické lekárske vedy, popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač