Vedecká cukráreň: Voda nad zlato. Novodobá rozprávka alebo realita?

02. 02. 2016

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční  16. februára 2016 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. Prednášať bude Ing. Yvetta Velísková, PhD., z Ústavu hydrológie SAV.

leták_február

Voda – berieme ju ako samozrejmosť, veď jej máme dostatok – stačí len otočiť vodovodným kohútikom. Voda tu bola, je a aj bude! Je to ale naozaj tak a bude to platiť stále? Čo ak je to tak ako v rozprávke Soľ nad zlato? Keď jej máme dostatok a v dobrej kvalite, tak ju považujeme za niečo samozrejmé, až podradné.....

Aká je voda dôležitá si začneme uvedomovať až pri jej nedostatku alebo zhoršenej dostupnosti. Máme vody dostatočné zásoby? A v dostatočnej kvalite? Sú lepšie povrchové alebo podzemné zdroje vody? Je ich vôbec možné od seba separovať? Ako spolu komunikujú? Vieme stanoviť mieru tejto komunikácie? Je dôležitejšia kvantita alebo kvalita vodných zdrojov? Ako sa určujú charakteristiky alebo parametre, ktoré to ovplyvňujú?  Hľadanie odpovedí na všetky tieto otázky bude obsahom prednášky Yvetty Velískovej.

Ing. Yvetta Velísková, PhD.Ing. Yvetta Velísková, PhD., vyštudovala vodné hospodárstvo a vodné stavby na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Od roku 1990 pracuje v Ústave hydrológie SAV, kde momentálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia hydrológie povrchových vôd. Zaoberá sa prúdením v povrchových a podzemných vodách, interakčnými procesmi medzi týmito dvoma vodnými zdrojmi, ako aj štúdiom prenosových pocesov a kvality vody v tokoch. Je úspešnou riešiteľkou viacerých domácich i medzinárodných projektov. Zároveň pôsobí ako šéfredaktorka vedeckého časopisu Acta Hydrologica Slovaca a ako členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics.

Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Viac informácií k aktuálnej téme nájdete na stránke NCP VaT v sekcii Vedecká cukráreň

Spracovala: Mária Izakovičová

Foto: Leták  NCP VaT
Kliknutím na leták  a foto zobrazia sa v plnom rozlíšení

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač