Vedecký park pomôže s výskumom chorôb

29. 02. 2016

Vedci na Slovensku budú mať lepšie podmienky na získavanie informácií o skleróze či obezite. Univerzita Komenského v Bratislave otvorila vedecký park.

logo Televíznej stanice STV 1(26. 2. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 2/15; Pavol Kalinský, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Vedci na Slovensku budú mať lepšie podmienky na získavanie informácií o skleróze či obezite. Univerzita Komenského v Bratislave otvorila vedecký park. V osemdesiatich laboratóriách budú skúmať DNA, či analyzovať molekuly. Projekt stál vyše štyridsať miliónov eur."

Pavol Kalinský, redaktor: „Dvadsať miliónov eur, teda polovicu investície, stála výstavba novej budovy vedeckého parku. Pracovať v nej budú vedci z pracovísk Univerzity Komenského z takmer celej Bratislavy. V laboratóriách je nové vybavenie. Na zariadenia išlo desať miliónov eur. Univerzita Komenského sa vďaka vedeckému parku dostala podľa rektora do dvadsiateho prvého storočia. Či jej to pomôže dostať sa do rebríčka päťsto najlepších škôl sveta, nie je isté. Konkurencia rastie míľovými krokmi najmä v Ázii."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „Toto, čo sa dneska udialo, je, poviem, už dvadsaťročné oneskorenie nášho univerzitného výskumu oproti najbližším našim kolegom v strednej Európe, alebo vôbec v Európskej únii."

Pavol Kalinský: Vedecká pracovníčka Renáta Górová obsluhuje tento prístroj na meranie váhy molekúl. V minulosti pracovala so zariadením, ktoré nevedelo vážiť molekuly tak presne, ako nový prístroj."

Renáta Górová, vedecká pracovníčka Univerzity Komenského: „Má látka molekulovú hodnotu dvesto, ale v tej skupine môže byť tisíc látok. Kdežto keď vám povie, že má dvesto celé nula nula nula päť, tak tých tisíc sa nám možno zúži na skupinu niekoľko desiatok."

Pavol Kalinský: „Vďaka prístroju tak môžu vedci objaviť nové markery na zisťovanie chorôb. V laboratóriách tiež budú skúmať možnosti diagnostiky a liečby autizmu, sklerózy multiplex, Crohnovej choroby, či obezity. Riaditeľ vedeckého parku vidí návratnosť investovaných peňazí za niekoľko rokov. Nezarobí ich priamo univerzita, vrátia sa do rozpočtu cez dane a zvýšia hrubý domáci produkt. A to vďaka firmám, ktoré využijú výsledky ich výskumu a vývoja."

Ján Turňa, riaditeľ vedeckého parku Univerzity Komenského: „Už teraz napríklad pre oblasť diagnostiky máme niektoré metódy, ktoré sú, pokiaľ sa rozvinú tak ako očakávame, tak obrat na nich by sa mal pohybovať až do miliónov eur."

Pavol Kalinský: „Na Slovensku bude podobných technologických parkov osem. Celkové náklady na ich vybudovanie by mali byť zhruba dvestoosemdesiat miliónov eur."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy

Slávnostné otvorenie Vedeckého parku Univerzity Komenského

Tlač