Vírus Zika u nás nemáme kde preskúmať

03. 02. 2016

Vírus Zika novinkou nie je, objavil sa už päťdesiatych rokoch. Zvýšená teplota, bolesti kĺbov, hlavy a zápal spojiviek do niekoľkých dní, maximálne týždňa zmizli. Veľká pozornosť sa mu nevenovala ani na Slovensku. Odborníci hovoria aj o tom, že vírus zrejme zmutoval. odborníci intenzívne komunikujú predovšetkým s Nemeckom, ktoré má k dispozícii laboratórium, ktoré by vedelo diagnostikovať tento typ vírusu.

logo Televíznej stanice STV 1(2. 2. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 9/19; Zuzana Navrátilová, Jana Košíková)

Jana Košíková, moderátorka: „Vírus Zika novinkou nie je, objavil sa už päťdesiatych rokoch. Zvýšená teplota, bolesti kĺbov, hlavy a zápal spojiviek do niekoľkých dní, maximálne týždňa zmizli. Veľká pozornosť sa mu nevenovala ani na Slovensku. Odborníci hovoria aj o tom, že vírus zrejme zmutoval."

Zuzana Navrátilová, redaktorka: „Ziku Slovensko zatiaľ nehlási. Odborníci sa zhodujú, že vírus sa k nám môže dostať len vo forme ľudí, ktorí na Slovensko prišli z postihnutých oblastí. Možnosti, ako Ziku odhaliť, ale Slovensko nemá."

Lenka Skalická, Úrad verejného zdravotníctva: „Momentálne na Slovensku teda nie sú k dispozícii laboratóriá, ktoré by vedeli diagnostikovať tento typ vírusu. Samozrejme, sme neustále v kontakte so zahraničnými laboratóriami, ktoré by nám vlastne v prípade potreby vedeli diagnostikovať vlastne tú danú vzorku. Intenzívne komunikujeme predovšetkým s Nemeckom, ktoré má k dispozícii laboratórium, ktoré by vedelo diagnostikovať tento typ vírusu."

Zuzana Navrátilová: „Aj Boris Klempa zo Slovenskej akadémie vied hovorí, že diagnostika je v prípade Ziky sťažená."

Boris Klempa, virológ Biomedicínskeho centra SAV: „Experimentálne trebárs my by sme na našom pracovisku ho vedeli dokázať, ale my zase nie sme pracovisko akreditované pre diagnostiku."

Lenka Skalická: „Samozrejme, aj Úrad verejného zdravotníctva sa zaoberá tou myšlienkou, že by sme chceli vytvoriť aj u nás takéto laboratórium. Samozrejme, obnáša to veľa teda hlavne finančných prostriedkov, vybavenie teda prístrojové, potom stavebné."

Zuzana Navrátilová: „V našich klimatických podmienkach by ale komáre, ktoré Ziku prenášajú, zahynuli. Zika ale patrí k vírusom, ako je napríklad kliešťová encefalitída, ktorá sa na Slovensku často objavuje."

Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku: „Každý, kto bol v tejto krajine, ktorá je momentálne postihnutá infekciou, a má príznaky, ktoré signalizujú, že by mohlo ísť o vírusové ochorenie spôsobené Zikou, tak by mal navštíviť lekára. Na druhej strane lekári musia si byť vedomí toho, že tá epidemiologická situácia vyžaduje, aby aj oni vedeli tieto ochorenia diagnostikovať."

Zuzana Navrátilová: „Metodika pre lekárov, ako postupovať v prípade, ak sa v ambulancii objaví pacient s podozrením na Ziku, na Slovensku ale chýba."

Lenka Skalická: „Máme vypracované usmernenie, čo sa týka vysoko virulentných nákaz, avšak tento typ vírusu Zika tam nie je zahrnutý teda svojimi klinickými príznakmi, alebo aj spôsobom prenosu. Samozrejme, lekári sa môžu riadiť aj týmto usmernením."

Zuzana Navrátilová: „Úrad verejného zdravotníctva nepredpokladá, že by Zika prišla na Slovensko. V prípade, ak sa tak stane, postupy vypracuje."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač