Budúcnosť je veda – veda je budúcnosť

02. 03. 2016

logo SAVSlovenská akadémia vied prijala v máji minulého roka „Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied – SAV 2020“. Tento zámer, ktorý je koncepciou rozvoja s definovanými strategickými, strednodobými a operačnými cieľmi, napĺňame postupnými systematickými krokmi, ako je príprava  transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, zabezpečenie stabilného financovania, akreditácia zahraničným panelom hodnotiteľov, posilnenie výkonového odmeňovania. Najnovšie v súlade s operačnými cieľmi SAV pripravila deväť výskumných programov, reagujúcich na potreby spoločnosti, osobitne Slovenskej republiky.  SAV prijíma a realizuje tieto kroky v náročnom období, keď si celá verejnosť v otvorených diskusiách čoraz viac uvedomuje význam vzdelanosti, školstva a vedy pre ďalšiu budúcnosť  krajiny. 

Aj preto má stratégia SAV 2020 motto: „Veda je budúcnosť.“ Je to pravda overená históriou. Skutočnosťou sa však môže stať iba vtedy, keď sú podmienky pre vzdelávanie, výchovu a vedeckú prácu zabezpečované trvalou a kontinuálnou podporou všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za ich rozvoj v štáte. 

Predsedníctvo SAV pokladá za svoju morálnu povinnosť zdôrazniť, že spoločenský status, uznanie a ocenenie vedeckého pracovníka – pracovníka vedy a výskumu – je rovnako kľúčové pre ďalší rozvoj a blaho spoločnosti ako postavenie učiteľa – pracovníka vzdelávania a školstva všeobecne. Pracovníci školstva a vedy spoločne tvoria nenahraditeľný tvorivý potenciál, od podpory ktorého závisí budúcnosť krajiny a jej obyvateľov. Dnes už nie je potrebné zvlášť dokazovať, že práve vzdelanosť a veda sú v 21. storočí  rozhodujúcim zdrojom tvorby hodnôt, na ktorých stojí perspektíva každého konkurencieschopného spoločenstva.      

Sme presvedčení, že každý subjekt, ktorý má legitimitu rozhodovať o budúcnosti našej krajiny, by mal pamätať na to, že táto budúcnosť stojí na vede, a teda že – VEDA JE BUDÚCNOSŤ!

 

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied

 Zdroj: Tlačová správa SAV

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač