Čo skutočne merajú medzinárodné rebríčky vysokých škôl

29. 03. 2016

logo Inštitút vzdelávacej politikyMedzinárodné rebríčky vysokých škôl sa stali populárnym nástrojom na porovnanie výstupov jednotlivých škôl. Ich rozvoj a popularita pomohli upriamiť vyššiu pozornosť na vysokoškolské vzdelávanie a poukázali na význam zhromažďovania spoľahlivých údajov. Na druhej strane, viacero z rebríčkov má metodické a dátové obmedzenia. Viaceré ďalšie otvorene hovoria, že nemajú ambíciu hodnotiť celkovú kvalitu vysokých škôl, ale merajú „len“ kvalitu výskumu, či viditeľnosť škôl na internete. Rebríčky je preto potrebné využívať a interpretovať v súlade s ich metodikou. To znamená zohľadniť cieľ ich hodnotenia, počet hodnotených škôl, indikátory a zdroje dát, ako aj váhy jednotlivých indikátorov v celkovom skóre.

Medzinárodné rebríčky vysokých škôl v posledných rokoch upútali pozornosť nielen tvorcov politík, ale aj odborníkov z akademického prostredia, a to najmä z hľadiska porovnávania statusu, reputácie, kvality a výkonu vysokých škôl.

Aj v prípade Slovenska sa každoročne objavujú správy o umiestnení, resp. neumiestnení našich vysokých škôl v určitom rebríčku, či porovnávanie s umiestnením vysokých škôl z iných krajín.

S cieľom skvalitniť túto diskusiu prinášame podrobné informácie o najznámejších svetových rebríčkoch. Stručne sa tu prezentujú ich metodiky výpočtu konečného poradia (používané indikátory a ich váhy). Taktiež sa v materiáli uvádza, aké je umiestnenie slovenských vysokých škôl, a to najmä v porovnaní s ostatnými krajinami V4. Na záver sa poukazuje na niektoré z obmedzení globálnych rebríčkov, ktoré je potrebné zohľadniť pri interpretácii ich výsledkov.

 Zdroj:

Čo skutočne merajú medzinárodné rebríčky vysokých škôl (Pripravili Matej Šiškovič a Milan Játi)

Materiál prezentuje názory autorov, ktoré nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne názory a politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom komentárov IVP je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Inštitút vzdelávacej politiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

STU v prvej päťstovke elitných univerzít
Univerzita Komenského ako jediná zo Slovenska medzi TOP univerzitami sveta – v dvoch rebríčkoch

Tlač