Digitálna pripravenosť členských krajín EÚ

01. 03. 2016

Od minulého roka, keď Európska komisia uviedla stratégiu jednotného digitálneho trhu, krajiny EÚ dosiahli pokrok v oblasti siahajúcej od prepojenosti a digitálnych zručností až po služby pre verejnosť.
Online nástroj na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti sa nazýva Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI). Nástroj v sebe spája niekoľko príslušných ukazovateľov týkajúcich sa kombinácie aktuálnych politických opatrení na úrovni Európy v oblasti digitalizácie.

Európska komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2016. Zo zistení vyplýva, že od minulého roka, keď Európska komisia uverejnila stratégiu jednotného digitálneho trhu, členské štáty dosiahli pokrok v oblastiach, ako je prepojenosť a digitálne zručnosti, ako aj v službách pre verejnosť.
Výsledky, ktoré boli uverejnené, poukazujú na zlepšenie, ale vyplýva z nich aj to, že tempo pokroku sa spomaľuje. Na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov sú potrebné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré členským štátom EÚ bránia plne využívať digitálne príležitosti.

 Hlavné zistenia indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

graf EK

-  EÚ napreduje, ale pomaly: EÚ ako celok dosiahla 0,52 bodov z 1, čo je zlepšenie oproti 0,5 v minulom roku. Výsledky všetkých krajín EÚ okrem Švédska sa zlepšili.
-  Dánsko, Holandsko, Švédsko a Fínsko sú aj naďalej na prvých miestach v rebríčku DESI.
-  Holandsko, Estónsko, Nemecko, Malta, Rakúsko a Portugalsko sú krajinami s najrýchlejším rastom a stále sa zlepšujú. Viac informácií o výsledkoch krajín možno nájsť v profiloch krajín a v tomto prehľade.

Ďalej podľa EK je  potrebné prijať opatrenia, aby sme dosiahli svetovú špičku:  lepšiu prepojenosť, je potrebné zlepšiť digitálne zručnosti, elektronický obchod v menších podnikoch a viac verejných služieb online, ktoré sa však málo využívajú.

Slovensko dosahuje celkové skóre3 0,46 a je na 21. mieste z 28 členských štátov EÚ. Slováci majú dobrú úroveň digitálnych zručností (74 % z nich pravidelne používa internet, 53 % má aspoň základné digitálne zručnosti). Je to odzrkadlením skutočnosti, že Slováci sú online značne aktívni: 65 % z nich číta správy online, 69 % využíva sociálne siete a 55 % používa hlasové alebo video hovory cez internet. Treba však dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o internetové pripojenie. Napríklad 14 % slovenských domácností ešte stále nemá pevné širokopásmové pripojenie.

 

Zdroje:

Tlačová správa EK

Digital Single Market Slovakia

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač