Európska komisia chce podporiť mobilné internetové služby

16. 03. 2016

logo EKEurópska komisia predložila vo februári tohto roka návrh na koordináciu využívania frekvenčného pásma 700 MHz pre mobilné služby. Zlepší sa tým prístup na internet pre všetkých Európanov a podporí sa vývoj cezhraničných aplikácií.

Rádiové frekvencie nie sú obmedzené hranicami. Na úrovni EÚ je potrebné lepšie koordinovať frekvenčné spektrum, aby sa zabránilo rušeniu a aby sa v celej Európe umožnilo poskytovanie inovačných služieb, ako sú prepojené autá alebo zdravotná starostlivosť na diaľku. EÚ sa musí vyrovnať aj s rastúcim dopytom po bezdrôtovom širokopásmovom pripojení. Do roku 2020 sa objem mobilnej internetovej prevádzky zvýši v porovnaní so súčasnosťou takmer osemnásobne. Komisia prijíma kroky na zvládnutie týchto výziev. V rámci svojej stratégie na vytvorenie jednotného digitálneho trhu navrhuje vyvážený dlhodobý prístup pri využívaní pásma ultra vysokej frekvencie (UHF, 470 – 790 MHz). Toto pásmo sa v súčasnosti využíva hlavne na televízne vysielanie.
Podľa návrhu sa do roku 2020 v pásme 700 MHz (694 – 790 MHz) sprístupní širšie frekvenčné spektrum pre mobilné služby. Toto pásmo je ideálne na poskytovanie vysokokvalitného internetového pripojenia pre používateľov bez ohľadu na to, či sa nachádzajú vo veľkomeste, malej odľahlej obci alebo na diaľnici. Frekvencie v oblasti pod 700 MHz (470 – 694 MHz) ostanú prioritne k dispozícii pre audiovizuálne služby. Týmto prístupom sa zabezpečí, aby Európania mali prístup ku kreatívnemu obsahu nielen na tabletoch a smartfónoch, ktoré sa tešia rastúcej obľube, ale aj prostredníctvom klasických televíznych služieb. Celý článok

Zdroj:

Tlačová správa EK

Ďalšie užitočné odkazy:

Frekvenčné spektrum v EÚ

Jednotný digitálny trh

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač