Európska únia v roku 2015

15. 03. 2016

Súhrnná správa, ktorú uverejnila Európska komisia, podáva prehľad najdôležitejších iniciatív a úspechov, ktoré EÚ zaznamenala v priebehu uplynulého roka.

obálka publikácie o EÚZaujíma vás, čo Európska únia dosiahla v roku 2015? Ako si plnila svoje priority? Aké opatrenia prijala na podporu tvorby pracovných miest, rastu a investícií? Akú úlohu zohrávala pri dohode o klíme dosiahnutej v Paríži? Ako riešila utečeneckú krízu? A čo priniesla občanom EÚ? Odpovede na všetky tieto otázky a viac informácií nájdete v publikácii EÚ v roku 2015.

Objednať, stiahnuť alebo prečítať Súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2015 a jej hlavné body si môžete prostredníctvom webového sídla Úradu pre publikácie:

vo formáte PDF (bezplatne
vo forme elektronickej knihy (bezplatne)
vo formáte HTML (bezplatne)
v tlačenej verzii (za poplatok) Obsah


 Zdroj:

EUROPA

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač