Mladí slovenskí vedci v zahraničí

01. 03. 2016

logo Televízie JOJ

Slovensko sa tiež môže pochváliť úspešnými mladými vedcami. Stredoškoláci Martin Hulický a Dominik Juračka so svojimi projektami uspeli v konkurencii viac ako sedem miliónov mladých študentov z celého sveta.

(29. 2. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; por. 14/15; Klaudia Suchomel Guzová, Andrea Pálffy Belányiová)

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Aj na Slovensku máme úspešných mladých vedcov, ktorí dokážu obstáť vo svetovej konkurencii. Stredoškoláci Martin Hulický a Dominik Juračka už vedia, aké to je dostať medailu od uznávaných svetových odborníkov a nositeľov Nobelových cien. Mladí Slováci so svojimi projektami uspeli v konkurencii viac ako sedem miliónov mladých študentov z celého sveta."

Klaudia Suchomel Guzová, redaktorka: „Vďaka Martinovi si možno budeme môcť vyšetriť obličky v pohodlí domova bez toho, aby sme zašli k lekárovi. Vyvinul totiž medicínske zariadenie."

Martin Holický, mladý vedec: „Pomocou špeciálneho chemického prúžku a kvapky krvi stanoviť stav obličiek."

Klaudia Suchomel Guzová: „Ako sám hovorí pracoval dlho v laboratóriu, vo voľnom čase zbieral informácie na internete. Tento projekt však nakoniec ocenili uznávaní svetoví vedci a Martin zaň v Amerike získal medailu."

Martin Holický: „Je to úplne skvelý pocit a dáva taký zmysel tomu všetkému, všetkej tej námahe, ktorú som do toho vložil, že oplatilo sa."

Klaudia Suchomel Guzová: „Jednoduchý test obličiek by už onedlho mohol slúžiť ľuďom."

Martin Holický: „Je tam potrebné veľké množstvo testovania a nejaké schvaľovanie relevantnými inštitúciam,i a preto ešte je to na dlhší čas."

Klaudia Suchomel Guzová: „Ďalším šikovným mladým slovenským vedcom je Dominik, ktorý prišiel s projektom čistenia zanesenej pôdy, alebo vody z rôznych chemických tovární, ktoré už nefungujú. Navyše šetrným k prírode."

Dominik Juračka, mladý vedec: „My sme sa snažili tieto „kontaminenty“ odstrániť za využívania mikroorganizmov. Najúspešnejšia bola cherish chacolis, to je vlastne baktéria, ktorá sa nachádza aj v ľudskom tele."

Klaudia Suchomel Guzová: „Hoci za svoju prácu zožal úspech v zahraničí, Dominik chce študovať doma na Slovensku."

Dominik Juračka: „Ponuku študovať som dostal tu na Slovensku na Univerzite Komenského na Prírodovedeckej fakulte, kam sa chystám ísť študovať."

Klaudia Suchomel Guzová: „Mnohí mladí talentovaní ľudia však pokračujú v štúdiu v zahraničí."

Gabriela Kukolová, riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku: „Vyberajú pre seba to najlepšie tak, aby mohli vyštudovať ten odbor, ktorý ich baví. Potom keď doštudujú a dostanú príležitosť aj na Slovensko, ja verím tomu, že sa vrátia."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač