Nástup umelej inteligencie

21. 03. 2016

Priemysel vstupuje podľa odborníkov do novej etapy, v ktorej zohrá kľúčovú rolu umelá inteligencia. Zmenu sa pokúsilo ministerstvo hospodárstva zachytiť v dokumente Industry 4. Vysokoškoláci si nové technológie vyskúšajú v laboratóriách automobilky Jaguar Land Rover. Veda napreduje extrémne rýchlo. Autá už vedia samé zaparkovať a čoskoro budú aj samé jazdiť. Ešte nedávno to bolo sci fi. 

Televízna stanica TA 3_logo(17. 3. 2016; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 16.40; por. 4/6; Andrej Horváth, Marek Mašura)

Marek Mašura, moderátor: „Továrne bez zamestnancov či výrobky ušité na mieru zákazníka. Priemysel vstupuje podľa odborníkov do novej etapy, v ktorej zohrá kľúčovú rolu umelá inteligencia. Zmenu sa pokúsilo ministerstvo hospodárstva zachytil v dokumente Industry 4. Vysokoškoláci si nové technológie vyskúšajú v laboratóriách automobilky Jaguar Land Rover."

Andrej Horváth, redaktor: „Pred dvadsiatimi rokmi si ľudia mohli pri kúpe auta vybrať nanajvýš model a jeho farbu. Dnes je už bežné, že si ho nakonfigurujú do najmenších detailov."

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Myslím si, že to pôjde týmto smerom, ale do podstatne sofistikovanejšej polohy. Budeme oveľa viac možností mať, čo sa bude vyrábať a ako sa bude adaptovať na potreby zákazníkov."

Andrej Horváth: „Umelá inteligencia prichádza po ére pary, elektriny a počítačov. Bezdrôtové internetové pripojenie výrobcovia budujú do čoraz väčšieho počtu zariadení. Dokážu tak napríklad navzájom komunikovať, alebo dostávať príkazy od ľudí, či umelej inteligencie."

Harald Mahrer, štátny tajomník ministra vedy a výskumu v Rakúsku: „Veda napreduje extrémne rýchlo. Nástupca inteligentných telefónov spôsobil porovnateľnú revolúciu ako pred 500 rokmi vynájdenie kníhtlače. Autá už vedia samé zaparkovať a čoskoro budú aj samé jazdiť. Ešte nedávno to bolo sci fi."

Andrej Horváth: „Štvrtá priemyselná revolúcia síce ľuďom uľahčí život, no zároveň otrasie trhom práce. V dôsledku automatizácie už roboty vytlačili časť zamestnancov v závodoch."

Mário Lelovský, prezident IT asociácie Slovenska: „Nadchádzajúca zmena prinesie veľkú intenzívnu automatizáciu, robotizáciu, a môže sa stať, že to bude mať za následok stratu veľkého počtu pracovných miest, ale treba povedať a intenzívne to komunikovať, že práve nové pracovné miesta s veľkou pridanou hodnotou vzniknú."

Andrej Horváth: „Živelnému nástupu technológií sa snažia krajiny Európskej únie prispôsobiť. Slovensko sa inšpirovalo nemeckým konceptom a vypracovalo dokument Industry 4. K najnovším technológiám sa dostanú aj vysokoškoláci."

Vazil Hudák, minister hospodárstva: „Už teraz začínajú pracovať na tom, aby Land Rover, keď príde na Slovensko, vytvorilo aj tuná taký inovačný ekosystém, v rámci ktorého môže riešiť svoje problémy, ale zároveň dávať možnosť pre našich výskumníkov a študentov, aby sa zapájali konkrétne do riešení technických problémov."  

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač