Nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

31. 03. 2016

Nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Peter Plavčan informuje o svojich predstavách a výzvach v ministerskom kresle  v krátkom rozhovore pre Televíznu stanicu STV 1.

 logo Televíznej stanice STV 1(29. 03. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 4/24; Rita Fleischmanová, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Minister školstva Peter Plavčan zatiaľ nevie, o koľko a odkedy by sa mali zvýšiť platy učiteľom. Tvrdí, že všetko bude jasnejšie až pri tvorbe programového vyhlásenia vlády. Iniciatíva slovenských učiteľov, ale aj odborári čakajú odpovede čo najskôr."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Minister školstva Peter Plavčan považuje za svoju najväčšiu výzvu v ministerskom kresle zabezpečiť pokoj a stabilitu v školskom prostredí. Takmer pred bránami ministerstva však už na jeho konkrétne rozhodnutia čakajú zástupcovia učiteľov. Chcú vedieť odpovede na otázky, odkedy a koľko viac by mohli učitelia zarábať."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant SNS): „Túto predstavu nemám, pretože je potrebné naozaj rozpracovanie, ale v každom prípade v tézach na programové vyhlásenie vlády sa píše, že treba masívne navýšenie finančných prostriedkov do školstva, čo osobne ma teší."

Rita Fleischmanová: „Netrpezlivá je aj Iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá stála na čele štrajku pedagógov. Tá žiada nielen okamžité zvýšenie miezd o stoštyridsať eur, ale aj ďalších štyristo miliónov na vybavenie škôl pomôckami. Iniciatíva nechce dať ministrovi školstva ani tradičných sto dní."

Branislav Kočan, Iniciatíva slovenských učiteľov: „Minister musel dobre vedieť, za akej situácie vstupuje do rezortu. A dúfame, že je pripravený prijímať okamžité riešenia. Už včera bolo neskoro. Dúfame, že nás teda prizve k rokovaciemu stolu a dáme sa hneď do práce."

Rita Fleischmanová: „Odborári a stavovské organizácie dali ministrovi školstva dva týždne na to, aby ich pozval na rokovanie. Tie vypršia v stredu šiesteho apríla. Budú žiadať, aby sa učiteľom zvýšili platy od budúceho roka o dvadsaťpäť percent. Napríklad začínajúci učitelia by zarábali okolo sedemstoosemdesiat eur, najnižšia mzda vysokoškolského pedagóga by bola tisíc štyristo eur."

Pavel Ondek, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy: „My teraz žiadame o prijatie a chceme byť úspešní pri presadzovaní deklarácie do programového vyhlásenia vlády."

Rita Fleischmanová: „Peter Plavčan tvrdí, že nechce nikoho vynechať."

Peter Plavčan: „Aj v programových tézach sa píše, že je potrebné prizvať k tvorbe programového vyhlásenia aj školské odbory a ostatné organizácie."

Rita Fleischmanová: „Iniciatíva slovenských učiteľov, aj odborári so stavovskými organizáciami veria, že nová vláda im vyhovie, v zálohe však majú pripravené aj protesty."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač