O digitálnych technológiách

16. 03. 2016

Debata nad výsledkami prieskumu o digitálnych technológiách a trendoch v tejto oblasti, prečo slovenské a české firmy zaostávajú za západoeurópskymi spoločnosťami.

logo Televíznej stanice TA 3(15. 03. 2016; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 16.40; por. 1/1; ‑  Daniel Horňák)

Daniel Horňák, moderátor: „Slovenské a české firmy nevyužívajú plný potenciál digitálnych technológií a v tejto oblasti zaostávajú za západoeurópskymi spoločnosťami. To je výsledok prieskumu spoločnosti PwC. Viac sa budem o trendoch v tejto oblasti rozprávať s Pavlom Adamcom, direktorom v tejto spoločnosti. Dobrý deň, vitajte u nás v štúdiu."

Pavol Adamec, director PwC, (hosť v štúdiu): „Dobrý deň."

Daniel Horňák: „Pán Adamec, povedzte teda na úvod, čo si vlastne predstaviť pod digitálnymi technológiami, ešte pred tým, než sa budeme rozprávať o výsledkoch vášho prieskumu."

Pavol Adamec: „Veľmi zjednodušene, skôr by som použil termín digital, z anglického digital, kde vo všeobecnosti je celý komplex technológií vzťahov, procesov, ktoré v bežnom svete často si môžeme spojiť s termínmi ako online komunikácia so zákazníkmi, sociálne siete, mobilné aplikácie, analýza dát, či už ide o ekosystém dopadu moderných digitálnych technológií na podnikanie firiem."

Daniel Horňák: „Ak firmy správne využívajú tieto možnosti digitalu, ako ste povedali, čo to môže pre ne znamenať, priniesť, či už v súvislosti so zákazníkmi, zamestnancami, procesov vo firme, aké benefity z toho môžu prameniť?"

Pavol Adamec: „Tento ekosystém, tieto technológie môžu priniesť dva základné smery benefitov. Prvý je smerom k zákazníkovi. Rýchlo, okamžite analyzovať potreby a chovanie zákazníka, a reagovať ponukou produktov a služieb podľa charakteru zistených faktov, inovovať svoje produkty s využitím moderných technológií. Druhý smer je smerom dovnútra firmy, fungovať efektívnejšie, rýchlejšie, lepšie analyzovať dáta o svojej činnosti a podľa toho znižovať náklady. To sú hlavné prínosy, ktoré firmy očakávajú."

Daniel Horňák: „Vy ste sa v prieskume teda zamerali na to, ako slovenské, aj české firmy využívajú tieto možnosti. Skúste teda zhrnúť základné výsledky tohto prieskumu."

Pavol Adamec: „To, čo je zaujímavé, je hlavným výsledkom tohto prieskumu, je, ako som povedal, tie prvé dve možnosti benefitov, prvé orientované smerom k vyšším výnosom od zákazníkov, a druhé k väčším úsporám smerom dovnútra, oddeľujú slovenské a západoeurópske, alebo západné firmy všeobecne. Západoeurópske, západné firmy sa viacej orientujú na benefity v získaní nových zákazníkov nových produktov, slovenské firmy a české firmy výrazne preferujú využitie digitalu pre nižšie náklady a efektívnejšie fungovanie dovnútra, čiže vidia prínosy do budúcna, ale stále fungujú spôsobom, ktorému boli naučené v minulosti."

Daniel Horňák: „Dá sa na základe tohto prieskumu dedukovať, prečo tento rozdiel je taký výrazný, prečo slovenské firmy zatiaľ teda nevyužívajú tento potenciál?"

Pavol Adamec: „Je to ťažko povedať, je to ale fakt, ktorý vidíme konzistentne cez viaceré prieskumy, cez prieskumy vrcholových manažérov, cez všetky prieskumy na Slovensku, systematicky indikujú, že naše firmy sa orientujú na to, čo už zvládli, alebo by mali mať zvládnuté, rýchlejšie, efektívnejšie procesy, nižšie náklady, ako keby sme sa bránili tomu, pozrieť sa, kde je priestor v nových produktoch, ktorý je ten nový zákazník, ktorého chceme osloviť. Možno je to aj spôsobené tým, že firmy na Slovensku sa všeobecne sťažujú na nedostatok talentov, čiže možno aj nevedia na trhu nájsť dostatočný počet ľudí, ktorí by tieto nové perspektívy do firmy priniesli a boli schopní efektívne nasadiť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač