Obstarávanie IKT – best practice

10. 03. 2016

notebookEurópska komisia uverejnila 2. marca 2016  štúdiu týkajúcu sa osvedčených postupov „best practice“ pre štandardizované obstarávanie informačných a komunikačných technológií (IKT) s cieľom podporiť efektivitu a znížiť naviazanosť na jednotlivé IT spoločnosti. Štúdia sa uskutočnila medzi januárom 2014 a januárom 2016 a je výsledkom dvojročného projektu.
Hlavné činnosti projektu:

  • nadstavenie otvorených štandardov pre komunitu zainteresovanú v IKT obstarávaní,
  • komunikačná kampaň – zlepšovanie povedomia komunity: e-maily, tweety, príspevky na hlavných sociálnych sieťach
  • workshopy každý polrok,
  • brainstormingové webináre a online stretnutia,
  • zbieranie best practices,
  • Príručka pre používanie štandardov pre obstarávanie IKT a
  • monitorovanie šírenia best practices.

Celý článok si môžete prečítať tu.

Súvisiace dokumenty:

Study on best practices for ICT procurement based on standards in order to promote efficiency and reduce lock-in

The Guide: Using Standards for ICT Procurement

 

Zdroj:

SLORD

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie

Tlač