Podpora aplikovaného výskumu v oblasti automobilového priemyslu

17. 03. 2016

Konferencia zástupcov automobilového zväzu a výrobcov áut, ktorá bola na Táloch v okrese Brezno, vyzve budúcu vládu na lepšiu podporu aplikovaného výskumu v oblasti automobilového priemyslu.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(16. 3. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 08:00; por. 2/3; Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka: „Výzva budúcej vláde na lepšiu podporu aplikovaného výskumu v oblasti automobilového priemyslu bude jedným z výstupov konferencie, ktorá bola na Táloch v okrese Brezno. Zástupcovia automobilového zväzu a výrobcov áut by chceli, aby podpora tomuto významnému odvetviu národného hospodárstva bola zakomponovaná aj do budúceho programového vyhlásenia vlády. Prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku Juraj Sinay."

Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku: „Keď sa povie, že ideme podporiť technické a prírodovedné študijné odbory, tak ich treba podporiť. My máme u nás veľmi kvalitné univerzity, vysoké školy. Len musíme pristúpiť aj k tomu, že sme z vysokých škôl urobili vzdelávacie centrá. Z vysokých škôl musíme urobiť centrá aplikovaného výskumu, inovácie a z toho odvodené veľmi kvalitné vzdelávanie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač