Pozvánka na výstavu: Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička

10. 03. 2016

baner k výstave prvej slovenskej botaničky I. Textorisovej

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky  (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vás pozýva na výstavu o významnej slovenskej vedkyni, prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej. Návštevníci výstavy sa dozvedia veľa zaujímavých informácií nielen o jej výskumnej práci, ale aj z jej osobného života. Panelová výstava s názvom „Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička“ bude po prvýkrát sprístupnená verejnosti v budove Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave od stredy 16. marca 2016.

Panelovú výstavu o prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej sme  pripravili pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. Výstava prezentuje jej súkromný život, výskum v oblasti botaniky ako aj historický význam v danej oblasti.

Výstava je určená všetkým tým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac zo života tejto úspešnej a v botanickej obci uznávanej vedkyne. Izabela Textorisová a jej celoživotné dielo sú veľkým prínosom do sveta botaniky nielen pre slovenskú, ale aj zahraničnú vedu. Cieľom výstavy je poukázať na úspechy, ktoré počas svojho života Textorisová zaznamenala, napriek neľahkej životnej situácii. Obohatená je fotografiami predmetov, ktoré pri svojom výskume používala, ako aj fotografiami rôznych miest, kde svoj výskum realizovala. Pestré obrázky rastlín a prírody dopĺňajú výstavu o čaro botaniky, ktorej I. Textorisová venovala celý svoj život.

Výstavu „Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička“ pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri  CVTI SR. Na príprave výstavy spolupracovalo Slovenské národné múzeum v Martine, ktoré poskytlo Textorisovej osobné predmety. Autorkou textovej časti výstavy je RNDr. Marta Vozárová.

Zdroj: NCP VaT

Plagát

Pozvánka

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
výstavy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač