Prvorodičky starnú

21. 03. 2016

Krajiny bývalého východného bloku majú ten problém, že majú stále pomerne nízku intenzitu plodnosti. S poklesom pôrodnosti bojuje celá únia. Najviac detí sa rodí vo Francúzsku. Podľa sociológa za tým je aj sociálna politika, ktorá podporuje rodiny s deťmi do troch rokov.

logo Televíznej stanice Markíza(20. 03.  2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 14/30; Veronika Ostrihoňová , Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Kým pred desiatimi rokmi rodili Slovenky prvýkrát v dvadsiatich dvoch rokoch, teraz to je o päť rokov neskôr. Staršie mamičky znamenajú problém nielen pre ženský organizmus, ale aj pre ekonomiku. Ak bude pôrodnosť naďalej klesať, hrozí, že nám nebude mať kto robiť na dôchodky."

Veronika Ostrihoňová, redaktorka: „Pôrodnice sa u nás začali vyprázdňovať s príchodom revolúcie."

Branislav Šprocha, Prognostický ústav SAV: „Krajiny bývalého východného bloku majú ten problém, že jednak majú stále pomerne nízku intenzitu plodnosti, Slovensko je niekde na úrovni jedna štyri, jedna päť dieťaťa na ženu, kým na začiatku napríklad v deväťdesiatych rokoch to bolo ešte takmer dve deti na ženu."

Veronika Ostrihoňová: „Pôrodnosť postupne klesala. V roku 2014 prišlo na svet päťdesiatpäťtisíc malých Slovákov."

Branislav Šprocha: „Môžeme sa dostať až na úroveň niekde štyridsaťtisíc detí v tej populácii niekde v roku 2030."

Veronika Ostrihoňová: „Pokles sa výrazne podpíše aj na ekonomike. My dnes pracujeme na dôchodky našich starých rodičov. Otázka ale je, kto bude robiť na tie naše?"

Vladimír Baláž, ekonóm SAV: „Bude to mať veľmi závažný dopad na verejné rozpočty, pretože naozaj tie zdroje na dôchodky a zdravotnú starostlivosť budú omnoho menšie."

Veronika Ostrihoňová: „S poklesom pôrodnosti bojuje celá únia. Najviac detí sa rodí vo Francúzsku. Podľa sociológa za tým je aj sociálna politika, ktorá podporuje rodiny s deťmi do troch rokov."

Branislav Šprocha: „Najhoršie na tom sú krajiny bývalého východného bloku a juhoeurópske krajiny."

Veronika Ostrihoňová: „Jedným z dôvodov, prečo sa vo východnej a južnej Európe rodí menej detí je aj to, že mladí sa osamostatňujú neskoro. Napríklad u nás na Slovensku až štyridsať percent mužov vo veku tridsať rokov ešte stále býva so svojimi rodičmi. Logicky sa teda do zakladania rodiny nehrnú. Priemerný vek prvorodičky na Slovensku je dvadsaťsedem rokov."

Jozef Španka, gynekolúog‑pôrodník SAV: „Narastá vekom riziko pridružených ochorení, ktoré sa pridružujú ku gravidite. Potom ten pôrod je spojený s ďalšími rizikami, čo vieme naozaj objektívne posúdiť nárastom počtu cisárskych rezov."

Veronika Ostrihoňová: „V roku 2014 tretina žien rodila po tridsiatke. Príkladom je aj Jana, ktorá si na prvého potomka počkala až do tridsaťtrojky."

Jana, mamička: „Ja som vôbec neriešila vek, aby som našla toho správneho partnera, svojho manžela."

Veronika Ostrihoňová: „Lekári však stále trvajú na jednom."

Jozef Španka: „My by sme boli radi, keby tá rodička porodila všetky deti, po ktorých túži, do tridsiateho piateho roku života. Štatisticky po tom tridsiatom piatom, eventuálne po tom tridsiatom siedmom roku života máme zvýšený počet genetických poškodení plodu."

 

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, ekonomické vedy a obchod , sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Spoločenské vedy

Tlač