Rozvoj vedy v Košiciach

14. 03. 2016

Rozvoj vedy v Košiciach je aktuálne na dobrej ceste. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v tomto roku finalizuje modernizáciu laboratórií, takzvaného Mediparku. Jeho poslaním má byť integrácia biomedicínskeho výskumu v regióne.

logo Rádio Košice(11. 03. 2016; Rozhlasová stanica Košice; Metropolitné správy; 13:00; por. 2/3; Silvia Karasová, Silvia Karasová)

Silvia Karasová, moderátorka: „Rozvoj vedy v Košiciach je aktuálne na zdanlivo dobrej ceste. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v tomto roku finalizuje modernizáciu laboratórií, takzvaného Mediparku. Jeho poslaním má byť integrácia biomedicínskeho výskumu v regióne. Pokračuje rektor UPJŠ Pavol Sovák."

Pavol Sovák, rektor UPJŠ Košice: „Je stanovených päť prioritných tém, ktoré medipark v tom biomedicínskom výskume má ambíciu garantovať a v týchto témach bude realizovať nielen základný, ale naopak, mali by sme klásť dôraz na aplikovaný výskum, kontakt s firmami, aby sme ten transfer ešte urýchlili."

Silvia Karasová: „Rektor univerzity vidí veľký potenciál v prepojení Mediparku s ďalšími dvoma vedeckými parkmi v Košiciach. Rozsiahlu niekoľkomiliónovú modernizáciu viacerých pracovísk univerzity mohli realizovať len vďaka eurofondom. Podobné prostriedky by sa asi v štátnom rozpočte hľadali len veľmi ťažko."

Pavol Sovák: „Múdrosť štátu sa prejaví v tom, že do infraštruktúry bude dávať ďalšie cielené prostriedky na to, aby priniesli to, na čo sme tú infraštruktúru kupovali. Ak my nedokážeme stabilizovať mladých ľudí, aby mali ambície otvárať start‑upy, spin‑off, aby boli motivovaní kvalitne robiť vedu, z ktorej sa dá normálne žiť a vyživiť rodina. Potom celé to snaženie môže byť ohrozené."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač