Science Talks: 30 rokov po havárii v Černobyle

07. 03. 2016

plagát k prednáške
Blíži sa smutné 30. výročie havárie na 4. bloku černobyľskej jadrovej elektrárne. V tejto  súvislosti Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3 prednášku spojenú s diskusiou, ktorá je určená pre širokú verejnosť.
Chcete vedieť podrobnosti o tejto tragédii a čo sa odvtedy zmenilo? Tak ste srdečne vítaní.
Pozývame Vás na prednášku prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, DrSc., na tému 30 rokov po havárii v Černobyle.

Miesto:

BC300 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3

Čas:

15. 3. 2016, začiatok prednášky o 16:00 hod.

Organizátori:

ÚJFI, Science Talks, SNUS

Trailer k prednáške:


Havária v Černobyle

Havária jadrovej elektrárne Černobyľ sa stala 26. apríla 1986 a má prívlastok najväčšej jadrovej nehody v histórii jadrovej energetiky. Výbuch sa stal v 4. bloku jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorá leží približne 120 kilometrov severne od Kyjeva na Ukrajine, hraniciam s Bieloruskom. Černobyľská jadrová elektráreň bola v tom čase jednou z najväčších na svete a zároveň mala aj pridružený strategický program sovietskej armády. Jadrová havária bola spôsobená súhrnom viacerých faktorov. Okrem toho, že jadrový reaktor nespĺňal dnes už bežné bezpečnostné štandardy, mal aj nízku mieru automatizácie. Pri experimente, ktorý sa toho dňa odohrával za stenami štvrtého bloku zlyhal ľudský faktor. Pri experimente, ktorý mal v reaktore overiť zotrvačný dobeh turbogenerátora nekontrolovateľne vzrástol výkon reaktora, došlo k prehriatiu paliva a deštrukcii jeho povrchu. O 1:24 miestneho času nastali dva výbuchy (zhruba 40 – 60 sekúnd po začiatku experimentu). Podľa niektorých vyšetrovateľov havárie bolo po vytiahnutí prakticky všetkých absorbčných tyčí z aktívnej zóny reaktoru a po spozorovaní stúpajúceho výkonu reaktoru už nemožné akýmkoľvek spôsobom havárií zabrániť. Ostatné ochranné systémy boli vypnuté, dokonca mimo prevádzku. Nasledovala prvá explózia pary a vodíku. Tá odsunula 1200 tonovú betónovú dosku reaktora a poškodila strechu. Po pár sekundách nasledovala druhá explózia. Podľa viacerých nezávislých štúdií mal byť prvý výbuch klasický  – chemický, ale druhý – po rozhorení okamžitých neutrónov  –  mal charakter atómového výbuchu s výťažnosťou 0,3 kiloton (akoby vybuchlo 300 ton TNT). Podľa očitých svedkov mal prvý výbuch červenú žiaru a druhý modrobielu, po ktorej vystupoval hore nad elektráreň hríbovitý oblak. 

 

Zdroj:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Černobyľ

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
semináre, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač