Slávnostné otvorenie unikátneho špecializovaného pracoviska európskeho významu

17. 03. 2016

otvorenie unikátneho špecializovaného pracoviska v KošiciachKoncom februára  2016 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutočnilo za účasti predstaviteľov univerzity, ako aj ďalších významných predstaviteľov akademickej a priemyselnej sféry, slávnostné otvorenie unikátneho špecializovaného pracoviska (laboratória) európskeho významu. Laboratórium aditívnych biomedicínskych procesov integruje technológie umožňujúce návrh, výrobu a úpravu implantátov s využitím aditívnych technológií. Rovnako zahŕňa 3D tlač referenčných plastových modelov a anatomických humánnych a animálnych modelov pre účely výskumu a vývoja.

Unikátnosť laboratória spočíva najmä vo vybavení laboratória 3D Bioplotrom, zariadením pre 3D tlač biologických náhrad tvrdých aj mäkkých tkanív. Technologická vybavenosť laboratória a dlhoročné skúsenosti pracovníkov katedry umožnili zapojenie Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania do viacerých domácich a zahraničných projektov. Ide napríklad o projekt v spolupráci s prof. Bakošom, Ústav polymérnych materiálov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave týkajúci sa 3D tlače patentovaného bioresorbovateľného materiálu pre implantačné účely, resp. projekt týkajúci sa dentálnej aditívnej výroby a skenovania s Lekárskou fakultou Univerzity v Novom Sade, Srbsko.
Pripravujú sa ďalšie projekty, ktoré budú riešiť 3D tlač polyméru s označením PEEK s partnermi v Bratislave a Českej republike, 3D tlače umelej močovej rúry, respektíve spoločný projekt s Národným Inštitútom pre aditívnu výrobu, Ohio, USA.

Laboratórium bolo zriadené a vybavené v rámci projektu MediPark v hodnote 1,2 mil. EUR.

Zdroj a fotozdroj:

TUKE

Fotogaléria z otvorenia

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač