Spolupráca SAV s Tureckom

18. 03. 2016

logo SAVV Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa konalo 16. – 18. marca  stretnutie predstaviteľov Slovenskej akadémie vied a Tureckých výskumných inštitúcií (TÜBİTAK) formou workshopu. Cieľom stretnutia bolo rozšírenie spolupráce, ktorá prebieha už viac ako desať rokov. Vyústilo do podpísania oficiálneho spoločného prehlásenia o spolupráci oboch strán v nových oblastiach vedy a výskumu.

Štvrtok 17. marca  bol ťažiskovým dňom trojdňového podujatia, počas ktorého predstavitelia oboch inštitúcií predstavili svoje výskumy a zúčastnili sa workshopu, zameraného na prehĺbenie roky fungujúcej spolupráce s cieľom podpory výskumu.

Stretnutie otvorila podpredsedníčka SAV pre výskum RNDr. Eva Majková, DrSc., ktorá v úvode svojho vystúpenia vyjadrila tureckým zástupcom v mene akadémie sústrasť v súvislosti s nedeľným teroristickým útokom v Ankare.

Spolupráca medzi SAV a TÜBİTAK-om  bola doteraz zameraná na materiálové vedy, no po dnešnom workshope by malo dôjsť k rozšíreniu spoločných tém. „Doteraz bol predovšetkým z tureckej strany záujem o materiálové vedy, no tento rok sa spolupráca rozšíri aj o genetiku, biotechnológie a výskum v oblasti potravinovej bezpečnosti,“ povedala Eva Majková.  Partnerstvo sa pravdepodobne rozvinie aj na poli jadrovej energetiky. „Nie je to síce dominantná oblasť výskumu SAV, ale v rámci kooperácie s Výskumným ústavom jadrovej energetiky v Trnave, môže nejaká spolupráca vzniknúť,“ doplnila podpredsedníčka SAV pre výskum.

Predstavitelia Slovenskej akadémie vied a Tureckých výskumných inštitúcií  dnes podpísali aj Memorandum o porozumení, ktoré vytvorí základný rámec partnerstva. „Máme za sebou už niekoľko spoločných projektov a dúfame, že ich bude stále viac,“ povedal na margo spolupráce viceprezident inštitúcie TÜBİTAK Dr. Orkun Hasekioğlu. Dodal tiež, že preferujú projekty, ktoré budú mať výrazný sociálny a ekonomický vplyv na spoločnosti oboch krajín.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Tureckej republiky Gülhan Ulutekin, ktorá svoj príhovor začala v plynulej slovenčine. „V 21. storočí sú veda a technológie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a stali sa kľúčovým identifikačným faktorom rozvinutej spoločnosti. Preto si veľmi vážim existujúcu spoluprácu medzi našimi krajinami na poli vedy, výskumu a technológií, ktorá reprezentuje kvalitu vzťahov medzi Slovenskom a Tureckom,“ povedala o medzinárodnom partnerstve veľvyslankyňa.    

Tlačová správa SAV – spolupráca SAV s TÜBİTAK-om 

Zuzana Vitková, SAV

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, workshop

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač