Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli

09. 03. 2016

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) bola zriadená v januári 2014 s cieľom zlepšiť participáciu Slovenska v európskych výskumných a inovačných iniciatívach. Úlohou SLORD-u je zlepšiť prenos informácií medzi európskymi inštitúciami a slovenskou výskumnou komunitou, podporovať účasť slovenských inštitúcií v európskych výskumných projektoch s dôrazom na Horizont 2020. SLORD vytvára zázemie pre slovenské inštitúcie v Bruseli, mapuje výskumné a inovačné politiky, podporuje účasť Slovenska na tvorbe európskych politík, poskytuje konzultácie a zviditeľňuje slovenský výskum a jeho výsledky.

Viac informácií na www.slord.sk.

nové zručnosti

Informácie týkajúce sa stáže

Je pre mňa stáž vhodná?

Stáž je vhodná pre vysokoškolských študentov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa

Čo by som mal vedieť?

 •   veľmi dobrá aktívna znalosť anglického jazyka
 •   znalosť francúzskeho jazyka je vítaná
 •   záujem o oblasť výskumu, vývoja, inovácií a o fungovanie Európskej únie
 •   spoľahlivosť, iniciatívnosť, ochota a schopnosť rýchlo sa učiť a pracovať v tíme
 •   znalosť Microsoft Office
 •   logické myslenie, analytické a organizačné schopnosti

Čo môžem stážou získať?

 • aktívna, zaujímavá práca v dynamickej a perspektívnej oblasti, ktorá je jednou z najdôležitejších priorít EÚ na roky 2014-2020, a ktorej dôležitosť rastie
 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií predovšetkým v oblasti vedy, výskumu a podpory inovácií
 • flexibilné pracovné prostredie poskytujúce priestor na osobný rozvoj a odbornú profiláciu
 • vynikajúca možnosť profesionálneho rozvoja a začiatku kariérneho rastu
 • spolupráca s 25 styčnými kanceláriami pôsobiacimi v Bruseli

 Aká bude moja pracovná náplň?

 • prieskum politík a aktivít v oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania a inovácií
 • príprava správ zo seminárov, informačných dní a konferencií zo seminárov, informačných dní a konferencií
 • príprava článkov a informácií na web
 • organizácia seminárov, školení a stretnutí
 • aktívna participácia na chode kancelárie
 • iné administratívne úlohy

 Aká je dĺžka stáže?

3 – 6 mesačná. Možný nástup máj 2016 – apríl 2017.

Aké sú podmienky stáže?

Stáž je bezplatná. Záujemcovia môžu poslať svoje CV a motivačný list v slovenčine a angličtine na e-mail daniel.straka@cvtisr.sk, a to do 22. marca 2016.

Zdroj:
SLORD

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
CVTI SR

Tlač