Stretnutie predstaviteľov akadémií vied V4

09. 03. 2016

stretnutie predstaviteľov akadémií vied V4Prezentačná akcia venovaná predstaveniu akadémií vied krajín V4 – Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa konala 1. marca 2016 v priestoroch Stáleho zastúpenia  ČR pri EÚ. Cieľom stretnutia jednotlivých akadémií  vied bolo prezentovanie pripravenosti vo vyššej miere participovať na európskom výskume, ako aj predstavenie nových výskumných infraštruktúr, ktorými sú akadémie vybavené.

Predsedovia jednotlivých akadémií vied Pavol Šajgalík, Jiří Drahoš, László Lovász a Jerzy Duszyński  prezentovali svoje inštitúcie s dôrazom na príležitosti v oblasti európskej a medzinárodnej spolupráce.

Akadémie vied V4 hrajú dôležitú úlohu v európskom výskumnom priestore. Nedávne veľké investície do výskumných zariadení a infraštruktúry, hlavne prostredníctvom štrukturálnych fondov, tvoria potenciál pre budúcu prosperujúcu spoluprácu nielen v rámci programu Horizont 2020, ale tiež pri budovaní strategických partnerstiev s európskými a globálnymi hráčmi.

stretnutie predstaviteľov akadémií vied V4Predsedovia jednotlivých akadémií vied V4 sa tiež v rámci panelovej diskusie vyjadrili k možnostiam spolupráce v rámci prichádzajúcich európskych programov  a posilňovaniu úlohy akadémií vied V4. Akciu organizovali  styčné kancelárie pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli krajín V4 (CZELO, HunOR, PolSCA a SLORD) v spolupráci so Stálym zastúpením ČR pri EÚ a Stálym zastúpením Maďarska pri EÚ.

Večer sa na Stálom zastúpení ČR pri EÚ uskutočnila konferencia Visegrad 4 Academies of Sciences – your partners in European research, development and innovation cooperation, na ktorej boli prezentované jednotlivé akadémie vied a následne v rámci panelovej diskusie aj úloha akadémií vied ako výskumných organizácií v európskom výskumnom priestore. Časť diskusie venovali príprave mladých výskumníkov. Viacero otázok smerovalo na obnovenú výskumnú infraštruktúru a schopnosť prilákať špičkových vedcov.

 Prezentácia jednotlivých akadémií CZELO tu.

fotografie z podujatia, vytvorené na facebook-u SLORD-u

Zdroj: Facebook, SLORD

 Zdroj a fotozdroj v texte:

 Technologické centrum  AV ČR

 Uverejnila: MI

Tlač