STU v prvej päťstovke elitných univerzít

29. 03. 2016

Rozhovor moderátora Rozhlasovej stanice Slovensko s Robertom Redhammerom, rektorom Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa zaradila medzi top päťsto univerzít sveta. Zabodovala hlavne v kategórii počítačové vedy a informačné technológie.

 logo Rozhlasová stanica Slovensko(24. 03. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Vlado Maťo, Filip Minich)

Filip Minich, moderátor: „Slovenská technická univerzita sa dostala do prvej päťstovky elitných svetových univerzít, bodovala v kategórii počítačové vedy a informačné technológie. Dočahujeme špičku a za kvalitným vzdelaním už netreba cestovať do zahraničia  – reagoval na výsledky hodnotenia rektor STU Robert Redhammer. Zhováral sa s ním Vlado Maťo."

Vlado Maťo, redaktor: „Čo z vášho pohľadu toto umiestnenie pre univerzitu znamená?"

Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Skórovali sme v oblasti počítačových vied a informatiky. To znamená, že nás zaradili do nejakého číslovaného zoznamu, do poradia top univerzít v tejto oblasti. To je teda jeden z tých rebríčkov, tých troch vážnych rebríčkov svetových, takže nás to veľmi teší. A to, čo mňa osobne teší, je, že v ďalších disciplínach, v ďalších osemnástich disciplínach nás skórujú tiež veľmi vysoko, len ešte to nedočahuje na tých top dvesto škôl, ktoré sa v tých disciplínach vyhodnocujú. Ale tam tá šanca je do budúcna."

Vlado Maťo: „V ktorých konkrétnych oblastiach získala univerzita najlepšie hodnotenie?"

Robert Redhammer: „Rankovaná, teda to číselné umiestnenie v počítačových vedách, ako som spomenul, teda v informatike, s výdatnou podporou matematiky, treba povedať, ale veľmi dobré skóre, to znamená tú relatívnu, relatívne hodnotenie, je aj v samotnej matematike, v stavebníctve, v elektrotechnike, v strojárstve a v chémii. Čo mňa prekvapilo, je veľmi dobré hodnotenie aj vo vzdelávaní ako disciplíne."

Vlado Maťo: „Z vášho pohľadu, ktoré možno výskumné alebo iné projekty univerzity najviac dopomohli k získaniu tohto umiestnenia?"

Robert Redhammer: „Základ je samozrejme vo výučbe, vo vzdelávaní v oblasti matematiky a teórií týchto disciplín. Veľmi dobré vedecké výsledky majú skupiny ľudí, ktoré sa zaoberajú takzvanými pologrupami, a teda matematickými rébusmi takzvanej diskrétnej matematiky. To je základ pre šifrovanie a kryptovanie. V šifrovaní máme ale aj iné skupiny, dokonca také, čo pomáhajú celoeurópskym projektom na tie šifrátory novej generácie, čiže veľmi, veľmi pokročilé technológie, čiže tá matematika je v tom pozadí. No a teraz vďaka štrukturálnym fondom sme investovali do vedeckých prístrojov, čiže máme asi tisíc nových prístrojov na škole v mnohých desiatkach, stovkách laboratórií. Takže si myslím, že do budúcna vo všetkých tých disciplínach, kde dnes sme tesne pod prahom toho, aby sme sa ocitli plným menom vlastne v tých zoznamoch špičkových univerzít, tak v budúcich rokoch očakávam, že vo viacerých tých disciplínach to prekročíme a konečne sa tam ocitneme v tej plnej sile."

Vlado Maťo: „Keby ste mali spomenúť nejaké konkrétne buď výskumné projekty, alebo nejaké iné aktivity univerzity, ktoré možno najviac prispeli k takémuto pozitívnemu hodnoteniu univerzity?"

Robert Redhammer: „Spomínal som matematiku, ale rozšíril by som to na počítačovú bezpečnosť širšie, lebo to sú aj počítačové systémy, aj zabezpečenie proti vniknutiu vírusov, ale aj naopak proti vniknutiu dát. A tie nové metódy a nové technológie vyžadujú nové obranné mechanizmy. Takže to je jedna oblasť, kde máme niekoľko tímov, ktoré sa venujú rôznym kútom v tejto oblasti. Je to samozrejme veľká oblasť chémie a materiálového výskumu, nielen teda tej samotnej chémie, ale aj štruktúry materiálov a tých fyzikálnych vlastností. A to sa premieta potom aj do stavebníctva, do konštrukcií strojov, čiastočne automobilového priemyslu, motorov a tak ďalej, a rôznych strojov spracovania materiálov. Čiže tých disciplín je veľa."

Vlado Maťo: „V súvislosti so slovenským vysokým školstvom sa často spomína problém so znižujúcim sa záujmom uchádzačov o štúdium technických smerov. Vnímate takýto trend? Týka sa to aj špičkovej technickej univerzity na Slovensku?"

Robert Redhammer: „Áno, cítime pokles záujmu. Ale možno je otázka, že či je to pokles záujmu, alebo je to vlastne tá samotná demografická krivka, ako sa to tak dnes hovorí. Ja osobne si myslím, že je to hlavne teda tá demografia. A máme záujemcov o štúdium veľmi šikovných a nadaných, aj keď možno niektoré veci teoretické nevedia, tak sa veľmi rýchlo doučia. Tá perspektíva veľmi zaujímavej práce a dobre platenej práce je skvelá naozaj, skoro všetci naši absolventi majú... nemajú problém nájsť si zamestnanie, alebo sami začínajú podnikať."

Vlado Maťo: „Máte rozbehnuté nejaké konkrétne projekty, prípadne nejaké ďalšie investície do vybavenia univerzity?"

Robert Redhammer: „My sme teraz dokončili celkovú investíciu v tom programovacom období 2007 až 2013, to je ten relatívne veľký objem. Samozrejme, že išlo tam nielen do prístrojov vedeckých, ale aj do prostredia, teda snažili sme sa niekoľko tých budov vynoviť a obnoviť. A v tom by sme chceli pokračovať, pokiaľ to bude možné, aj ďalej. A snažíme sa tiež mladých podporiť, takže máme špeciálnu grantovú schému vnútrouniverzitnú pre mladých výskumníkov, aby mohli si požiadať o grant do výšky tisíc eur. To sú vlastne nejaké finančné prostriedky, ktorými oni môžu disponovať v rámci svojho vlastného výskumu súvisiaceho s dizertačnou prácou alebo nejakou ich výskumnou úlohou. To je spôsob, ako výskumné univerzity pomáhajú mladým a vzdelávajú."

Filip Minich: „Hovorí Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa zaradila medzi top päťsto univerzít sveta."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač