Svetová zdravotnícka organizácia vydala ďalšie varovanie v súvislosti s vírusom Zika

11. 03. 2016

Orgán OSN pre zdravotníctvo upozornil, že v súvislosti s vírusom Zika sa môžu častejšie vyskytovať aj prípady neurologických porúch, zápalu miechy či mikrocefálie u novorodencov.  Tehotné ženy by mali byť varované pred cestou do postihnutých krajín. OSN však žiadne cestovné obmedzenia nenariadila. Vírus sa geograficky viac rozšíril, stúpa počet prípadov. Nešíri sa už len po bodnutí komárom, ale množia sa aj zdokumentované prípady prenosu vírusu pohlavným stykom.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(9. 3. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 12/21; Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Svetová zdravotnícka organizácia vydala ďalšie varovanie v súvislosti s vírusom Zika. Tehotné ženy by podľa nej mali zvážiť cestu do oblastí zasiahnutých vírusom. K zodpovednosti vyzýva aj tých, ktorí sa z oblasti vrátili. Vírus sa totiž šíri pohlavným stykom častejšie ako sa predpokladalo."

Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, redaktorka: „Orgán OSN pre zdravotníctvo upozornil, že častejšie sa v súvislosti so zikou môžu vyskytovať aj prípady neurologických porúch, zápalu miechy či mikrocefálie u novorodencov.  Tehotné ženy by mali byť varované pred cestou do postihnutých krajín a mali by mať všetky informácie, aby sa vedeli rozhodnúť. Vraví Margaret Chan zo Svetovej zdravotníckej organizácie. OSN však žiadne cestovné obmedzenia nenariadila. Zaregistrovala ale rozšírenie vírusu aj do iných častí sveta."

Margaret Chan, Svetová zdravotnícka organizácia: „Vírus sa geograficky viac rozšíril, stúpa počet prípadov a ohrozená skupina ľudí je tiež väčšia. Nešíri sa už totiž len po bodnutí komárom, ale množia sa aj zdokumentované prípady prenosu vírusu pohlavným stykom."

Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: „Zatiaľ všetky takéto zaregistrované prípady sú zaujímavé v tom, že vírus sa preniesol z muža, ktorý sa vrátil z postihnutej oblasti, na ženu. Hovorí doktor Boris Klempa zo SAV."

Boris Klempa, SAV: „Zatiaľ nevieme presne, ako dlho sú títo ľudia infekční. Je takmer isté, že neprenášajú tento vírus dlhodobo. Ide predsa len o pomerne krátke ochorenie, ktoré spontánne odozneje a možno niekoľko týždňov potom ešte sú muži schopní vírus preniesť."

Miroslava Neira Cuellar Hospodárová: „Virológ sa epidémie zika, rozšírenej čisto na základe sexuálneho prenosu, neobáva. Druh komára, ktorý toto ochorenie pomáha šíriť, sa v našich končinách zatiaľ nevyskytuje."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, virológia

Tlač