Univerzita Komenského ako jediná zo Slovenska medzi TOP univerzitami sveta – v dvoch rebríčkoch

24. 03. 2016

Univerzita Komenského_logoBratislava 24. marca 2016: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opakovane potvrdila svoje prestížne postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu. Ako jediná univerzita zo Slovenska sa dostala do prvej päťstovky celosvetového rebríčka University Ranking by Academic Performance (URAP) a medzi sedemsto najlepších univerzít sveta v rebríčku QS World University Rankings.

V rebríčku URAP obsadila Univerzita Komenského 494. priečku – ako jediná zo Slovenska sa tak dostala medzi päťsto TOP univerzít sveta. Ďalšie slovenské univerzity sa umiestnili až za hranicou tisícky. Medzi trojicu najlepších univerzít sveta patria Harvard University (1.), University of Toronto (2.) a University of Oxford (3.).

Na základe rankingového systému URAP je každoročne zostavovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete. Kritériá rebríčka vychádzajú zo 6 objektívnych a merateľných parametrov, akými sú počet vedeckých článkov kombinovaný s počtom citácií prác vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov (tzv. impakt faktor) a miera kvality citácií vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom boli citované články publikované či miera medzinárodnej spolupráce danej univerzity s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené celkovým počtom publikácií, ktoré sú výsledkom tejto spolupráce.

Rebríček URAP: http://www.urapcenter.org/2015/world.php?q=MS0yNTA=

Ako jediná zo Slovenska sa Univerzita Komenského dostala aj medzi sedemsto najlepších svetových univerzít v rebríčku QS World University Rankings, v ktorom sa opakovane dostala na 651. – 700. pozíciu. Prvé tri priečky rebríčka obsadili Massachusetts Institute of Technology (1.), Harvard University (2.) a University of Cambridge (3.). Rebríček zoraďuje univerzity podľa šiestich kritérií s rôznou váhou: akademická reputácia (40 %), reputácia medzi zamestnávateľmi (10 %), pomer študentov a akademických pracovníkov (20 %), počet citácií (20 %), úspešnosť pri získavaní študentov (5 %) a akademikov (5 %) zo zahraničia.

Rebríček QS World University Rankings: www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015

„Prestížne umiestnenie Univerzity Komenského v celosvetovom meradle najlepších univerzít sveta je pre nás aj výzvou na ďalšie zlepšovanie sa. Vieme o tom, že máme ešte rezervy a potenciál na zvýšenie kvality vzdelávania a vedy a sme ďaleko od pocitu sebauspokojenia. Citlivo vnímame náročné konkurenčné univerzitné prostredie v medzinárodnom priestore. Je však dobré si uvedomiť aj domáce a medzinárodné reálie týkajúce sa napríklad výšky dotácií a rozpočtu, s ktorým pracujeme, a toho, akým disponujú svetové univerzity, s ktorými sme v podobných hodnoteniach porovnávaní,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
Mobil: +421 910 901 205
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač