V súťaži stavba roka 2015 je aj Vedecký park UK

18. 03. 2016

stavba roka Vedecký park UKStavba roka je celoštátnou súťažou stavieb uskutočnených na Slovensku. Jej organizátorom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 21. ročníka tejto súťaže sa uskutoční dňa 6. apríla v Bratislave.

Do súťaže môžu byť zapojené všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby, novostavby, rekonštrukcie aj obnovy, realizované na území SR. Základnou podmienkou účasti je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

Odborná porota s medzinárodnou účasťou posudzuje prostredníctvom technickej dokumentácie a obhliadky stavieb najmä ich architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

V aktuálnom ročníku sa o titul Stavba roka uchádzajú okrem Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave aj multifunkčný komplex City Arena v Trnave, vyhliadková veža Tokaj v Malej Tŕni, výrobný areál Mevis v Šamoríne, úpravňa vody Osuské, zariadenie sociálnych služieb Dominik vo Veľkej Lehote, Chateau Gbeľany, kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, druhý úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, Aqua Arena v Šamoríne a Bytový dom Tri vody Malinovo (prvá etapa).

Viac informácií o nominovaných stavbách: http://www.stavbaroka.eu/portfolio/prihlasene-stavby/

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia Vedeckého parku UK

Vedecký park UK v Bratislavestavba roka 2015 VP UK
novostavba, areál PiF UK, Mlynská dolina, Bratislava
Prihlasovateľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Vedecký park UK v Bratislave je dielo, ktoré okrem kvalitného výskumného prostredia aj navonok vytvára obraz účelovosti a filozofie projektu, ktorý je postavený na spolupráci a efektívneho prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe. Stavba je situovaná v areáli Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave a nachádzajú sa v nej pracoviská výskumného typu, laboratória, seminárne miestnosti a potrebné zázemie.

Objekt je navrhnutý ako solitér s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, pričom štvrté a piate nadzemné podlažia sú ustupujúce. Podlažia sú pôdorysne navrhnuté s uzavretou vnútornou komunikáciou, s dvojicou vertikálnych schodiskových jadier s výťahmi a samostatnou batériou trojice výťahov. Vnútorná kompaktná dispozícia je v exteriéry členená na dva samostatné objekty, navzájom prepojené na južnej strane preskleným koridorom. Jedna hmota sa svojim vonkajším dizajnom prispôsobuje existujúcim susedným objektom, druhá hmota, o jedno podlažie vyššia, tvorí architektonický akcent objektu nielen svojou výškou, ale aj navrhnutou tektonikou a celkovým materiálovým riešením.

Zdroje:

UK Bratislava

Stavby zaradené do súťaže

Foto budovy: Vladimír Kuric

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Slávnostné otvorenie Vedeckého parku Univerzity Komenského
Dnes vyvíjame vašu budúcnosť

Tlač