Veda v CENTRE: Peľ v hodnotení kvality životného prostredia

18. 03. 2016

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.Pozývame Vás do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorá sa uskutoční 31. marca 2016 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Hosťom podujatia bude prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., botanik, rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK.

Z peľu vieme zistiť, ako vyzeral život u nás v minulosti. Na základe starých herbárov rastlín, ktoré sa dnes nachádzajú v archívoch a múzeách, poznáme fakty o zdraví nášho prostredia pred 100 rokmi, aké bolo pred 50-timi rokmi a aké je teraz. Peľ nám na to dáva odpoveď.

Prof. Karol Mičieta v prednáške vysvetlí problematiku obnovujúcich sa a prispôsobujúcich mechanizmov rastlín, adaptácie na zmeny životného prostredia a objasní vytvorenie testu určenia ekogenotoxicity – environmentálnej mutagenézy s využitím druhov divorastúcej flóry. Bude prezentovať aj svoju metódu retrospektívneho monitoringu ekogenotoxicity na rastlinách na Slovensku za posledných sto rokov, ktorá umožňuje odhaliť a určovať významné zmeny v životnom prostredí už na základe využitia starých herbárových položiek. Priblíži tiež súčasný stav ekogenotoxicity, resp. kvality životného prostredia v jednotlivých priemyslových a mestských aglomeráciách, ktorým sa venoval vo svojom výskume.

Veda v CENTRE 31. 3. 2016

Pred vstupom do konferenčnej sály si môžete pozrieť panelovú výstavu, ktorú pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pri príležitosti 150. výročia narodenia prvej slovenskej botaničky Izabely Textorisovej. Spracovávala nevšedné druhy rastlín a zostavila rozsiahly herbár pod názvom Herbarium Textoris. Herbár sa dodnes využíva na pedagogické a vedecké účely. Autorkou výstavy je RNDr. Marta Vozárová. Výstava bude otvorená od 16. 3. do 30. 4. 2016.

Vedecká kaviareň Veda v CENTRE i výstava na počesť Izabely Textorisovej sa koná v budove CVTI SR v Bratislave na Patrónke, Lamačská cesta 8/A, 2. posch. Vstup pre verejnosť je voľný.


Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
výstavy, vysoké školy, vzdelávanie, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač