Veda, výskum a inovatívne aktivity EÚ

30. 03. 2016


obálka publikácieVýskum a inovácie sú kľúčom k budovaniu prosperujúcej budúcnosť pre celú EÚ. Preto figurujú v stratégii Európa 2020 a sú základom pre pokrok smerom k dosiahnutiu priorít, ktoré nastolila Európska komisia: poskytovať nový impulz k pracovným miestam, rastu a investíciam, k rozvoju digitálneho jednotného trhu a rozvoju Energetickej únie. V rámci programu Horizont 2020, Európska únia financuje výskum a inovácie v nebývalom rozsahu. Čelíme trom veľkým výzvam. Po prvé, musíme výrazne zlepšiť našu bilanciu pri získavaní výsledkov výskumu na trhu a technológií vyvinutých v Európe, ktoré  sú často komerčne dostupné inde. Po druhé, aj keď  aktivita Európy v oblasti vedy je vyššia v porovnaní s akýkoľvek iným regiónom na svete, často sme pozadu, ak ide o excelentnú vedu. Treťou oblasťou na zlepšenie je medzinárodná vedecká spolupráca a vedecká diplomacia.

 Správa tiež poskytuje náhľad oporných faktorov a spúšťačov. Ďalej poskytuje rozsiahlu evidenciu európskej výkonnosti súvisiacej s každou z troch výziev. V prvom rade však správa poukazuje na skutočnosť, že zaostalosť produktivity EÚ voči USA sa prehĺbila počas ekonomickej a finančnej krízy, v spojitosti s nedostatočným investíciami do výskumu a vývoja a s neschopnosťou presmerovať ekonomiku k aktivitám s vysokým vedomostným obsahom.

Správa ukazuje, že EÚ je aj naďalej jedným z najväčších svetových hráčov v oblasti vedy a techniky, ale tiež ukazuje, že ekonomika EÚ sa musí stať dynamickejšia a inovácie intenzívnejšie.

Publikácia prináša množstvo grafov a porovnaní.

Graf 1 Vývoj intenzity a dynamiky  výskumu a vývoja v rokoch 2000 – 2014

porovnávací graf z publikácie

Graf 2 Sektorová štruktúra VaV dynamických podnikov v EÚ a v Spojených štátoch, 2005 a 2013

porovnávací graf z publikácie 1

Zdroj:

EÚ Bookshop

grafy: publikácia Science, research and innovation performance of the EU (Kliknutím na grafy zobrazia sa vo väčšom rozlíšení)

Preložila a spracovala M. Izakovičová

 

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač