Verejné konzultácie k Energetickej únií

08. 03. 2016

logo EKEurópska komisia spustila verejné konzultácie k vývoju integrovaného výskumu, inovácií a konkurencieschopnej stratégie zameraných na podporu prechodu EÚ k udržateľnému, konkurencieschopnému, energeticky efektívnemu a nízko uhlíkovému hospodárstvu.

 Stratégia má byť napojená na implementáciu dokumentu Energy Union Communication. Tento dokument požaduje ďalší výskum a inovácie, aby mohol byť prechod energetického sektora uskutočnený prostredníctvom moderných, užívateľsky jednoduchých, udržateľných a bezpečných riešení, z ktoré budú prospešné pre  obyvateľov EÚ a podniky. Hlavným cieľom aktivity je dosiahnuť záväzky vyplývajúce z dokumentu COP21, ktorý bol v decembri 2015 prijatý v Paríži.Viceprezident Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal: „Prechod v oblasti energetiky je pravdepodobne najväčšou výzvou našich čias. Jeho tempo bude určené našou inovačnou kapacitou. Pri tejto snahe môže byť Európa vedená alebo môže byť lídrom. Vyberám si to druhé.“

Výskum, inovácie a konkurencieschopnosť ako jedno z piatich spolu úzko súvisiacich dimenzií Energetickej únie je kľúčom na dosiahnutie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. Nová stratégia sa bude snažiť identifikovať synergiu naprieč rôznymi odvetviami, vrátane nízkouhlíkových technológií v energetike, doprave pre výskum a inovácie a globálnu konkurencieschopnosť EÚ. To bude tiež identifikovať kompromisy medzi rôznymi cieľmi a navrhovať, ako ich riešiť.

Verejné konzultácie potrvajú 12 týždňov.Celý článok si môžete prečítať tu.

Čo je energetická únia?

Budovanie energetickej únie pomôže posilniť hospodársky rast EÚ, zlepšiť energetickú bezpečnosť Európy a boj proti zmene klímy.

Cieľom balíka pre energetickú úniu je zabezpečiť cenovo dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu pre Európu a jej občanov. Osobitné opatrenia sa týkajú piatich kľúčových oblastí, medzi ktoré patria energetická bezpečnosť, energetická účinnosť a eliminácia emisií uhlíka.

Balík pre energetickú úniu, ktorý zverejnila Európska komisia 25. februára 2015, pozostáva z troch oznámení:

  • rámcová stratégia pre energetickú úniu – podrobne opisuje ciele energetickej únie a konkrétne kroky, ktoré budú prijaté na ich dosiahnutie
  • oznámenie, v ktorom sa uvádza vízia EÚ v súvislosti s novou globálnou dohodou o klíme, ktorá by mala byť schválená v decembri 2015 v Paríži
  • oznámenie o opatreniach potrebných na dosiahnutie cieľa prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 10 % do roku 2020

Zdroje:

SLORD

Európska rada, Rada Európskej únie

 

Spracovala: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Video súbory k článku

Tlač