Vláda chce zastaviť odchod mladých a perspektívnych ľudí do zahraničia

03. 03. 2016

Odchod mladých a perspektívnych ľudí do zahraničia, prípadne ich motivovať, aby sa vrátili na Slovensko, chce vláda zastaviť novými grantovými programami. Do konca roku 2020 by malo ísť na granty spolu 92 miliónov eur, ďalšie štyri roky je na dofinancovanie určených ďalších takmer 70 miliónov. Programy majú podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera dať priestor mladým, spojiť vysokoškolskú obec s podnikmi a vytvoriť špičkové tímy.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(2. 3. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 5/17; Katarína Ottová , Juraj Jedinák)

Juraj Jedinák, moderátor: „Vláda chce novými grantovými programami zastaviť negatívny trend, odchod mladých a perspektívnych ľudí do zahraničia, prípadne ich motivovať, aby sa vrátili na Slovensko. Na tri nové programy má Agentúra na podporu výskumu a vývoja dostať 92 miliónov eur na roky 2016 až 2020. Peniaze by však mala uvoľniť až nasledujúca vláda."

Katarína Ottová, redaktorka: „Do konca roku 2020 by malo ísť na granty spolu 92 miliónov eur, ďalšie štyri roky, teda do roku 2024 je na dofinancovanie určených ďalších takmer 70 miliónov. Programy majú podľa šéfa rezortu školstva Juraja Draxlera dať priestor mladým, spojiť vysokoškolskú obec s podnikmi a vytvoriť špičkové tímy."

Juraj Draxler, minister školstva: „Dôraz sa kladie na mladých vedcov, nastavujeme mechanizmy napríklad pre rýchlejší kariérny postup výskumníkov s ukončením PhD štúdiom, pre stabilizáciu špičkového vedeckého kolektívu, ale aj pre podporu prílevu medzinárodne uznávaných zahraničných vedcov, formou dlhodobých pobytov."

Katarína Ottová: „Najviac peňazí, 58 miliónov, je určených na spoluprácu odborníkov z výskumu a z podnikov. Člen predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja Viktor Smieško hovorí, že je to po prvý raz, keď je podmienkou spolupráca výskumníkov a podnikov."

Viktor Smieško, člen predsedníctva Agentúry pre podporu výskumu a vývoja: „Tento program sme schválili v predsedníctve Agentúry pre podporu výskumu a vývoja približne pred rokom. Veľmi výhodné na tomto programe je, že projekty musia byť postavené tak, že nútia spolupracovať priemyselnú sféru a akademickú sféru. Bez tejto spolupráce nemôže nikto podať si projekt, aby získal finančné prostriedky."

Katarína Ottová: „Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti tvrdí, že táto dotácia sama o seba negatívny trend odchodu mladých ľudí do zahraničia nezastaví."

Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti: „Ak sa nepodarí zreformovať vedu a nenaliať tam dostatok finančných prostriedkov, tak tieto dodatočné prostriedky môžu niekoľko mladých ľudí prilákať, avšak určite to nenaplní ten potenciál, ktorý by tam mal byť."

Katarína Ottová: „V rozpočte na tento rok zatiaľ podľa informácií ministerstva školstva, peniaze na nové granty nie sú. S uvoľnením prvých 20-tich miliónov sa ráta v roku 2017. Podľa stratégie Európa 2020, má Slovensko vo výdavkoch na výskum a vývoj druhý najnižší cieľ 1,2 percenta HDP. Za nami je už iba Cyprus."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač