Workshop ELRC Slovensko

23. 03. 2016

V rámci projektu konzorcia ELRC dňa 14. apríla 2016 organizuje oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Európskou komisiou slovenský workshop ELRC zameraný na možnosti takzvaného strojového prekladu a jeho perspektívne využitie pre potreby slovenských verejných a štátnych inštitúcií. 

baner ELRC

Jazyková rozmanitosť je základným kameňom európskej kultúry, obchodu a spolupráce. Vacjazyčnosť charakterizuje aj jednotný digitálny trh (Digital Single Market, DSM). Väčšina jazykov Európskej únie však doteraz nemohla využívať rovnakú podporu jazykových technológií v rámci DSM.

Európska komisia urobila rozhodujúci krok na podporu DSM: vytvorila platformu strojového prekladu v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF.AT, slov. NPE.SK). Cieľom platformy je zabezpečovať viacjazyčnú komunikáciu a výmenu dokumentov a iných jazykových zdrojov medzi verejnými inštitúciami v Európe, občanmi členských štátov a podnikmi.

Ak má platforma CEF.AT zodpovedať súčasným viacjazyčným potrebám európskych verejných inštitúcií, je nevyhnutné, aby sa tieto inštitúcie aktívne zapojili do projektu ELRC (Koordinácia európskych jazykových zdrojov). Platforma CEF.AT sa opiera o technológiu štatistického strojového prekladu, ktorý sa učí prekladať na základe existujúcich prekladov. Koordinácia európskych jazykových zdrojov ELRC má za cieľ zhromažďovať jazykové zdroje počas vyvíjania softvéru strojového prekladu pre verejné inštitúcie v jednotlivých členských štátoch Únie, ako aj na Islande a v Nórsku tak, aby softvér lepšie zodpovedal každodenným potrebám týchto inštitúcií.

Konzorcium ELRC organizuje v mene Európskej komisie workshopy vo všetkých 30 zúčastnených krajinách. Cieľom workshopov je zvýšiť povedomie o dôležitosti jazykových dát, ktorými verejné inštitúcie disponujú. Je dôležité, aby sa zapojili všetci relevantní účastníci, inak nebude možné platformu CEF.AT prispôsobiť ich potrebám. Konzorcium ELRC preto pozýva zástupcov verejných inštitúcií na slovenský workshop ELRC, ktorý sa bude konať 14. apríla 2016 v Dome Európskej únie v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

Na workshope sa zúčastnia prednášatelia z Európskej únie, zo štátnych verejných a vládnych inštitúcií, ako aj poskytovatelia jazykových služieb a jazykových technológií. Účastníci budú diskutovať o potrebách slovenského verejného sektora vo vzťahu k strojovému prekladu, spoločne sa pokúsia identifikovať relevantné viacjazyčné zdroje a budú tiež uvažovať o rozličných technických a právnych otázkach spojených s používaním dát na strojový preklad.

Ak pracujete v slovenskej verejnej inštitúcii, prípadne s niektorou inštitúciou tohto typu spolupracujete, preklad a komunikácia vo viacerých jazykoch je  súčasťou vašej práce alebo pracujete s viacjazyčnými dokumentmi či dátami, neváhajte a zúčastnite sa na tomto workshope.

Zdroj:

Workshop ELRC Slovensko

Program

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
workshop

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač