Žilinská univerzita a HUAWEI rozšírili výskumné partnerstvo

03. 03. 2016

Spoločnosť HUAWEI Technologies (Slovak) a Žilinská univerzita v Žiline podpísali 2. marca 2016 zmluvu o spolupráci pri výskumnej činnosti, v rámci ktorej poskytla spoločnosť Univerzitnému vedeckému parku špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum. Zmluvné strany deklarovali spoluprácu vo výskume v oblastiach komunikačných technológií a vývoja aplikácii a služieb pre siete 5. generácie. Oblasti výskumu sú zamerané na dopravu, ktorá je tradičnou témou výskumu na Žilinskej univerzite a koncept Bezpečné mesto (Smart City), v ktorej je spoločnosť Huawei celosvetovým lídrom.Žilinská univerzita v Žiline a Huawei Technologies (Slovak) uzavreli zmluvu o spolupráci pri výskumnej činnosti

„Aplikovaný výskum, ale aj spolupráca s technologickými lídrami na inováciách  je v súčasnosti pre univerzitu, ako aj celkový rozvoj regiónu a Slovenska kľúčová. Výskumní pracovníci získajú vďaka spolupráci možnosť využívať pri svojej práci najnovšie technológie. Spoluprácu vítam aj z pohľadu potenciálu vytvorenia nových pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou,“  konštatovala rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová.
Podpis zmluvy je ďalším krokom v realizácii zámerov definovaných memorandom o spolupráci medzi spoločnosťou Huawei Technologies (Slovak) a Žilinskou univerzitou v Žiline podpísanom v máji 2015 za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Pekingu. Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline získal unikátnu technológiu pre výskum v oblasti informačno-komunikačných technológií pre aplikácie a služby v komunikačných sieťach 5. generácie. Vzájomná spolupráca prispeje k rozvoju špičkového inovatívneho prostredia na regionálnej aj národnej úrovni.Generálna manažérka Huawei Technologies (Slovak)  Liang Yan  a rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová  pri podpise zmluvy

“Spoločnosť Huawei, globálny líder v oblasti informačných a komunikačných technológií, sa na Slovensku dlhodobo podieľa na rozvoji v tomto sektore. Huawei sa venuje nielen vývoju inovatívnych riešení a služieb, ale tiež sa zameriava na vzdelávanie a výchovu mladej generácie talentov v tejto oblasti. Sme naozaj potešení z partnerstva so Žilinskou univerzitou a z možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja. Veríme, že táto spolupráca bude prínosom pre obe strany, a že Huawei bude na Slovensku pokračovať v nadväzovaní ďalších partnerských vzťahov v tejto oblasti,“ uviedla Liang Yan, generálna manažérka Huawei Technologies (Slovak).
.     Generálna manažérka Huawei Technologies (Slovak)  Liang Yan, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová  a J.E. Lin Lin veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v SRŽilinská univerzita vytvorila vybudovaním Univerzitného vedeckého parku prostredie na riešenie úloh aplikovaného výskumu v spolupráci so silnými technologickými partnermi. Aplikácia výsledkov smeruje okrem tradičných tém inteligentnej dopravy a výroby tiež do oblasti elektromobility, komunikačných sietí a analytického spracovania dát.  

 „Kvalitný aplikovaný výskum je základnou úlohou Univerzitného vedeckého parku v rámci Žilinskej univerzity v Žiline. Spolupráca so špičkovou technologickou spoločnosťou je pozitívnym signálom pre smerovanie a aktivity vedeckého parku. Som presvedčený, že bude prínosná pre obidve strany.  Spoločnosť Huawei je považovaná v súčasnosti za svetového technologického lídra v oblasti telekomunikačných sietí LTE a informačno-komunikačných technológií.  Dôležité benefity spolupráce vidím najmä v aplikácií výsledkov výskumu v prospech zvyšovania bezpečnosti v doprave a integrovaných riešeniach pre koncept moderných miest slúžiacich svojim obyvateľom,“ uviedol riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Michal Zábovský.Generálna manažérka Huawei Technologies (Slovak)  Liang Yan  a rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová

Huawei Technologies patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti telekomunikácií a služieb zákazníkom. Spoločnosť momentálne na Slovensku zamestnáva 70 zamestnancov a vytvára predpoklady pre rozširovanie svojho pôsobenia.

Univerzitný vedecký park je unikátne výskumné pracovisko orientujúce sa na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi. Ťažisko aktivít štyroch stabilných výskumných tímov smeruje do oblastí informačno-komunikačných technológií, inteligentných dopravných systémov, výrobných systémov a pokrokových materiálov a technológií.

Tlačová správa

Kontakt pre médiá:
Univerzitný vedecký park
Mgr. Samia A. Zaoucheová

E-mail: media@uvp.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 9404 | mobil: +421 (0) 908 246 677

 Žilinská univerzita v Žiline

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač