Boj s nezamestnanosťou má byť jednou zo zásadných priorít vlády

15. 04. 2016

Jednou zo zásadných priorít v programovom vyhlásení vlády je záväzok vytvoriť do roku 2020 100‑tisíc pracovných miest. Zamestnávatelia upozorňujú na nedostatok kvalifikovanej sily a vytváranie podmienok firmám, aby pracovné miesta tvorili. Analytici poukazujú na starnutie populácie a problém nedostatku pracovnej sily.

logo Rádio Slovensko(14. 04. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 4/20; ‑ /Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Boj s nezamestnanosťou. Aj ten má byť jednou zo zásadných priorít vlády. Do programového vyhlásenia si kabinet dal záväzok do roku 2020 vytvoriť 100‑tisíc pracovných miest. Zamestnávatelia upozorňujú na nedostatok kvalifikovanej sily a vytváranie podmienok firmám, aby pracovné miesta tvorili. Analytici poukazujú na starnutie populácie a problém nedostatku pracovnej sily. S témou prišiel do štúdia Oto Görner."

Oto Görner, redaktor: „Predpoklad na vytvorenie 100‑tisíc nových pracovných miest, dávajú podľa ministra práce Jána Richtera nielen doterajšie zmeny v pracovnej legislatíve a prijaté projekty na podporu zamestnávania, ale v prvom rade rast ekonomiky."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny: „Prognózy, ktoré deklarovala napríklad Národná banka Slovenska, sú opätovne dobré. Na prvé dva roky predpokladajú, že na Slovensku vznikne viac ako 80‑tisíc nových pracovných miest."

Oto Görner: „Aj preto vníma Ján Richter tento záväzok ako reálny. Podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Ľuboša Sirotu, je to ambícia, ktorá v konečnom dôsledku môže zostať len ambíciou. Zamestnávatelia poukazujú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily."

Ľuboš Sirota, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov: „Ak sa budeme baviť dnes o 300‑tisíc nezamestnaných, kde u dvoch tretín z nich je prakticky problém určiť vôbec, akú majú profesiu, tretina ľudí má ukončenú maximálne základnú školu z nezamestnaných a 180‑tisíc je bez práce vyše roka, tak vidíme, že tá štruktúra nezamestnaných je katastrofálna."

Oto Görner: „Navyše podľa Ľuboša Sirotu, v programovom vyhlásení absentuje dostatočná stimulácia podnikateľského sektora, aby pracovné miesta začali vznikať. Viceprezident Asociácie zamestnávateľov Rastislav Machunka hovorí o ďalších prekážkach."

Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ: „Vláda zároveň predpokladá zvyšovanie minimálnej mzdy, a to je ďalšia rana pre pracovné miesta pre nízkokvalifikovaných pracovníkov."

Oto Görner: „Ekonóm SAV Vladimír Baláž upozorňuje, že problémom Slovenska je  starnutie populácie. Do dôchodku odchádzajú veľmi silné ročníky a na ich miesta, naopak, nastupujú veľmi slabé populačné ročníky. Podľa Vladimíra Baláža je dosť možné, že Slovensko bude potrebovať oveľa viac pracovných migrantov."

Vladimír Baláž, ekonóm SAV: „Tie pracovné miesta budú vytvorené, je to veľmi pravdepodobné pri pomerne slušnom raste slovenskej ekonomiky, ale nie je isté, či všetky tieto pracovné miesta obsadia Slováci."

Oto Görner: „Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že Slovensko bude musieť nahradiť na trhu práce 160‑tisíc ľudí, ktorí odídu v najbližších rokoch do dôchodku."

Michal Páleník: „Ak tieto časti spočítame, tak tých 100‑tisíc pracovných miest v preklade znamená, že vláda má ambíciu zamestnať 45 percent tých ľudí, čo sú momentálne dlhodobo nezamestnaní."

Oto Görner: „Cieľ vlády považuje pri súčasných pravidlách za nereálny."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
sociálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač