Diplomovka za stovky eur

18. 04. 2016

Medzi vysokoškolákmi sa práve v tomto období rozmáha biznis so záverečnými prácami. Tí, ktorým sa do ich písania nechce pustiť, sú za bakalársku alebo diplomovú prácu ochotní zaplatiť stovky eur. Komu na to prídu, hrozí vylúčenie zo školy. Málo kto však vie, že pisatelia prác sa dopúšťajú trestného činu.

logo Televíznej stanice  TA3(17. 04. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 10/16; Lucia Lukušová, Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Medzi vysokoškolákmi sa práve v tomto období rozmáha biznis so záverečnými prácami. Tí, ktorým sa do ich písania nechce pustiť, sú za bakalársku alebo diplomovú prácu ochotní zaplatiť stovky eur. Komu na to prídu, hrozí vylúčenie zo školy. Málo kto však vie, že pisatelia prác sa dopúšťajú trestného činu."

Lucia Lukušová, redaktorka: „Internet je plný inzerátov na napísanie bakalárskych, diplomových i rigoróznych prác. Zaručujú spoľahlivosť, diskrétnosť a dostatok relevantných zdrojov. Za stranu si pýtajú od desať do pätnásť eur. 60‑stranová práca tak vyjde od 600 do 900 eur."

Inzerent (telefonát): „My potrebujeme k tomu vidieť, poznať cieľ, poznať aká je anotácia, na základe iba nejakého názvu témy sa nevieme rozhodnúť. Potrebujeme vedieť aj termín, dokedy to treba, aj rozsah."

Lucia Lukušová: „O tomto biznise vedia aj vysokoškolskí pedagógovia. Zabrániť plagiátorstvu sa stopercentne nedá. Školy ale aspoň zaviedli preventívne opatrenia. Veľký dôraz kladú na školiteľov, aby písanie prác s vysokoškolákmi priebežne konzultovali."

Gabriela Lubelcová, pedagogička, Katedra sociál., UK v Bratislave: „Budeme mať zmenenú podobu štátnice k bakalárskemu stupňu štúdia. Tá štátnica bude dominantne orientovaná na obhajobu bakalárskej práce."

Ondrej Blažo, prodekan právnickej fakulty UK Bratislava: „Existuje systém, ktorý má zabrániť plagiátorstvu prác, ktorý vykazuje zhody týchto prác s inými prácami, ako aj s mnohými verejne dostupnými zdrojmi."

Lucia Lukušová: „Ak systém preukáže viac ako 30‑percentnú zhodu, študent ju musí obhájiť pred komisiou. Odhaliť skutočného autora práce je takmer nemožné. Ak ale vysokoškolákovi na falšovanie práce prídu, neminie ho trest v podobe náhradného štúdia alebo vylúčenia zo školy."

(začiatok ankety)

Študentka 1: „Je to pre neho určite aj zložitejšie sa potom ešte tomu venovať, naštudovať si ten text, takže ja si myslím, že je dôležité, aby študent písal tú bakalársku prácu sám."

Študentka 2: „Nemyslím si, že napísanie tej bakalárskej práce je také ťažké alebo že by to nezvládol študent tretieho ročníka sám."

(koniec ankety)

Lucia Lukušová: „Podľa právnika sa podnikavci ponukou týchto služieb dopúšťajú neoprávneného podnikania. V tomto prípade im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač