Európska cena za podporu podnikania

31. 03. 2016

logo sútažeEurópska únia každý rok vyhlasuje súťaž EEPA – Európska cena za podporu podnikania, do ktorej sa môžu zapojiť podniky, školy, univerzity, regionálne a miestne orgány.

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Túto súťaž vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. 

  • Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 1. jún 2016. 
  • Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 23. 25. novembra 2016 v Bratislave.
  • Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.
  • Postupujúce slovenské projekty do európskeho kola budú známe 1. júla 2016.

V prípade záujmu si môžete stiahnuť registračný formulár a manuál.Podrobné informácie o súťaži nájdete na tejto stránke.

V roku 2015 sa do národného slovenského kola prihlásilo 7 projektov, z ktorých dva postúpili do európskeho kola:

Byrokratický nezmysel organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) už po štvrtýkrát. Ide o  “anticenu” pre legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. Záujemcovia môžu dať na internete svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých každoročne vyberajú podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov.

Švihaj Šuhaj je cyklokuriérska spoločnosť, ktorá v sebe spája radosť z bicyklovania a profesionálne kuriérske služby pre Bratislavu a Košice. Spoločnosť je vhodným riešením pre zásobovanie prevádzok v pešej zóne. Nákladnými bicyklami dbajú na ochranu životného prostredia a ovzdušia oboch najväčších slovenských miest.

 Doteraz ocenené slovenské projekty

Projekt spoločnosti AV Mobilita s. r. o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25. – 26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

Aj v roku 2012 bol slovenský projekt REGIONFEMME taktiež úspešný a dostal sa do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

 

Zdroj:

SBA

Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač