Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu

21. 04. 2016

cloud computing ilustračné fotoEurópska  komisia  predložila 19. apríla tohto roka   návrh plánu týkajúci sa služieb založených  na cloud computingu a dátovej infraštruktúre svetovej úrovne s cieľom zabezpečiť, aby veda, podniky a verejné služby využívali výhody revolúcie v oblasti dát veľkého objemu.

Európa je najväčším producentom vedeckých dát vo svete, ale nedostatočná a rozdrobená infraštruktúra spôsobuje, že veľké dáta nie sú naplno využívané. Posilnením a prepojením existujúcich výskumných infraštruktúr, Európska komisia  plánuje vytvoriť nový európsky cloud pre otvorenú vedu, ktorý ponúkne 1,7 miliónu európskych výskumných pracovníkov a 70 miliónom vedeckých a technologických odborníkov virtuálne prostredie na uchovávanie, zdieľanie a opätovné využívanie ich dát naprieč disciplínami a krajinami. Európska dátová infraštruktúra to podporí zavedením širokopásmových sietí, veľkokapacitných skladovacích zariadení a výkonných superpočítačov, čo umožní prístup k veľkým súborom dát uložených v cloude a ich efektívne spracovanie. Táto infraštruktúra na svetovej úrovni zabezpečí, že sa Európa bude podieľať na celosvetovom úsilí o vysokovýkonnú výpočtovú techniku v súlade so svojím hospodárskym a znalostným potenciálom.

Spočiatku sa zameria na vedeckú komunitu v Európe a u jej celosvetových partnerov; časom sa používateľská základňa rozšíri na verejný sektor a priemysel. Táto iniciatíva je súčasťou balíka opatrení na posilnenie postavenia Európy v oblasti inovácií založených na dátach, zlepšenie konkurencieschopnosti a súdržnosti a pomoc pri vytvorení jednotného digitálneho trhu v Európe.

Európska iniciatíva cloud computingu umožní výskumným pracovníkom a inovátorom prístup a opätovné využívanie dát a zníži náklady na uchovávanie údajov a vysokovýkonné analýzy. Sprístupnenie výskumných údajov môže pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť Európy prostredníctvom prínosu pre začínajúce podniky, MSP a inováciu založenú na údajoch vrátane oblasti medicíny a verejného zdravia. Môže to dokonca podnietiť nové odvetvia, čo dokazuje projekt ľudského genómu.

Európska komisia bude postupne zavádzať Európsku iniciatívu cloud computingu prostredníctvom série opatrení. Okrem Európskej výskumnej komunity budú európsky cloud pre otvorenú vedu a európska dátová infraštruktúra prístupné a prínosné pre mnoho ďalších používateľov , a to pre podniky, priemysel a verejné služby.

Zdroj:

Tlačová správa EK,  Brusel 19. 4. 2016

Zdroj foto: Pixabay

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač